ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของจีนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิสราเอล

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เป็นข้อพิพาทที่มีมานานร่วมศตวรรษในตะวันออกกลาง การต่อสู้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล ระลอกล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี ด้วยจรวดต่ออิสราเอลปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เมื่อกลุ่มฮามาสเปิดฉากการโจมตีด้วย จรวดขนาดใหญ่ต่ออิสราเอล ส่งผลให้อิสราเอลประกาศภาวะสงครามต่อปาเลสไตน์ ในวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น

 

ผลกระทบและความหมายของความขัดแย้งครั้งนี้ ประการแรก ก่อให้เกิดความวุ่นวายในตะวันออกกลางอีกครั้ง ปัญหาปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความไม่มั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจส่งผลให้สถานการณ์ทั่วทั้งภูมิภาคตึงเครียดมากขึ้น ประการที่สอง ความขัดแย้งเน้นย้ำถึงความแตกแยกที่ลึกขึ้นและปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ความเป็นปรปักษ์กันระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้โอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติมีน้อยลง นอกจากนี้ ความขัดแย้งยังเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ด้วยอิสราเอลได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด ในขณะที่ปาเลสไตน์ได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางและอิหร่าน ซึ่งความขัดแย้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งภายในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซง และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการแย่งชิงอิทธิพลและผลประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ

 

จากความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล ที่ทวีความรุนแรงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อความกังวลทางเศรษฐกิจบางประการต่อจีนเช่นกัน ประการที่หนึ่ง ความวุ่นวายในตะวันออกกลางอาจทำให้ ความไม่มั่นคงของตลาด น้ำมันระหว่างประเทศรุนแรงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อการจัดหาพลังงานของจีน และอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในประเทศ ที่เป็นความท้าทายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศ

 

ประการที่สอง การค้าทองระหว่างประเทศลดลง จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศสำรองทองคำรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจีนมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ หนึ่งในมาตรการคือการขนส่งทองคำมากกว่า 1,000 ตันกลับมายังประเทศ เพื่อจีนจะได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำ และเพิ่มอิทธิพลในระบบการเงินระหว่างประเทศ การขนส่งทองคำกลับคืนจะนำความเสี่ยงและความท้าทายมาสู่จีน การขนส่งทองคำกลับต้องใช้ต้นทุนและเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อกิจกรรมการซื้อขายทองคำและการลงทุนในตลาดต่างประเทศ การจัดส่งทองคำคืนอาจส่งผลกระทบต่อทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของจีน

 

ประการที่สาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจเป็นอุปสรรคต่อข้อริเริ่ม”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (BRI) ของจีนและความร่วมมือในตะวันออกกลาง ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”เกี่ยวข้องกับหลายประเทศในตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย และอิหร่าน ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ประเทศเหล่านี้ระมัดระวัง และเกิดความไม่มั่นคงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเต็มใจที่จะลงทุน ความร่วมมือ การค้า และการนำเข้าส่งออกระหว่างจีนกับประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ความขัดแย้งดังกล่าว ยังอาจก่อให้เกิดความท้าทายบางประการต่อนโยบายต่างประเทศของจีนและอิทธิพลระหว่างประเทศ

 

ในด้านของสถานการณ์การชุมนุม จีนยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่อสถานการณ์การสู้รบ ในอิสราเอล ฝ่ายความมั่นคงของจีนมีกระชับงานการข่าวและยังไม่มีการออกมาตรการแต่อย่างใด โดยท่าทีของจีน กล่าวว่า ในประเด็นความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล จีนยืนอยู่ข้างความยุติธรรมโดยตลอด จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปาเลสไตน์และอิสราเอลจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประเทศจีนจะยืนอยู่ข้างความยุติธรรม คัดค้านพฤติกรรมที่ทำร้ายประชาชนทั่วไป ประนามการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือต้องรักษาความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงภัยมนุษยธรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมสากล เปิดช่องทางช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม จีนเรียกร้องให้จัดการประชุมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศโดยเร็ว และผลักดันการบรรลุความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวาง

 

ประเทศตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และผลประโยชน์ที่พันกัน โดยจีนจำเป็นต้องรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง และแสวงหาความสมดุลในภูมิภาคนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของชาติ จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและสนับสนุนการระงับข้อพิพาทอย่างสันติมาโดยตลอด ประเทศจึงมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยอย่างกระตือรือร้น รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้น จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจการเมืองและการทูต จีนจึงให้ความสนใจกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยังมีการใช้กลยุทธ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและเสถียรภาพของประเทศ

 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้หลายประการในตลาดต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จีนยังคงมีผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ดี การปรับปรุงด้านการนำเข้าส่งออกยังคงทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความเสถียรภาพและมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก โดยข้อมูลจากศุลกากรจีน ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าส่งออกของจีนอยู่ที่ 20.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 YoY และการนำเข้าส่งออกกับประเทศ BRI มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.8 YoY คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของการส่งออกทั้งหมด

 

ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 จีนส่งออกสินค้าไปยังประเทศ BRI คิดเป็นมูลค่า 815,070 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 YoY  โดยส่งออกสินค้า เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตที่ต้องใช้แรงงาน เหล็กกล้า สินค้าทางการเกษตร และ อาหารทะเล เป็นหลัก ในด้านการนำเข้า จีนนำเข้าสินค้าจากประเทศ BRI คิดเป็นมูลค่า 258,720 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 YoY โดยนำเข้าสินค้า นำมันดิบ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าทางการเกษตร และก๊าซธรรมชาติ เป็นหลัก ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2566 จีนส่งออกสินค้าไปยังประเทศอิสราเอลมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,858 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดร้อยละ 0.38 YoY  โดยมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรและชิ้นส่วน ยานพาหนะ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นและ จีนนำเข้าสินค้าจากประเทศอิสราเอลมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,268 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.77 YoY โดยมีสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรและชิ้นส่วน เลนส์ เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไข่มุก และอัญมณี เป็นต้น

 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศจีนในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

                       ที่มา:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779244991276742210&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779430682090857214&wfr=spider&for=pc

https://www.163.com/dy/article/IH6MEDMR0552ZPCC.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771274819098091613&wfr=spider&for=pc

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

20 ตุลาคม 2566

thThai