นิทรรศการศิลปะนานาชาติไทเป (ART TAIPEI) 2023 ถือเป็นงานแสดงสินค้าภาพวาดและงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในด้าน Art Works ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Taipei World Trade Center, Hall 1 โดยมีสมาคมห้องภาพไต้หวัน (Taiwan Art Gallery Association) เป็นผู้จัดงาน และมีแกลลอรี่เข้าร่วมจัดแสดงมากถึง 145 ราย เป็นแกลลอรี่จากในไต้หวัน 77 ราย และต่างประเทศรวม 68 ราย จาก 11 ประเทศ/พื้นที่ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ ฝรั่ง และสหรัฐฯ

นายสื่อเจ๋อ รมว.กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้จัดงาน กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ว่า ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของการจัดงาน โดยขนาดของงานและพื้นที่จัดแสดงได้กลับมาอยู่ในขนาดเดียวกับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งจำนวนผู้ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ก็มีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดงานเป็นต้นมา และจากจำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงจากต่างประเทศที่มากถึง 68 ราย แสดงให้เห็นว่า ART TAIPEI ได้เริ่มก้าวขึ้นสู่ความเป็นแพลตฟอร์มสำคัญด้านงานศิลปะในระดับนานาชาติ  ตามแผนการผลักดันของรัฐบาลไต้หวันที่ต้องการส่งเสริมให้ไต้หวันเป็นฮับของการซื้อขายงานศิลปะและทัศนศิลป์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมนี้ เพื่อผลักดันและส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันได้จัดสรรงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมจำนวน 11,000 ล้านบาทภายในเวลา 4 ปี มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะ โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้ผลงานไต้หวันก้าวสู่เวทีนานาชาติ ภายในงานจึงมีโซนจัดแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินที่เป็นชนพื้นเมืองไต้หวันอยู่ด้วย พร้อมนี้ สมาคมห้องภาพไต้หวันก็ได้มีการสร้างความร่วมมือกับ Asia Pacific Art Gallery Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องภาพในประเทศ/พื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งจากฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น ในการเชิญผู้จัดแสดงจากสมาคมของประเทศ/พื้นที่ต่างๆ ทำให้ในงานมีห้องภาพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม) มาร่วมออกงานเป็นจำนวนไม่น้อย ผ่านความร่วมมือกับผู้จัดงาน ART JAKARTA  นอกจากนี้ เพื่อตอบรับต่อแนวโน้มด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน ART TAIPEI จึงตอบสนองโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Gallery Climate Coalition ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้แกลลอรี่ของไต้หวันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก้าวสู่เป้าหมาย Zero Carbon ไปพร้อมกันทั่วโลกด้วย

โดยในงาน ART TAIPEI 2023 มีการนำผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาจัดแสดงมากมาย เช่น จางต้าเชียน, หลิวกั๋วซง, จูหมิง, Jarvier Martin, Nathan Paddison, Colin Roberts, คุซะมะ ยาโยอิ, นาระ โยชิโตโมะ, ลียูฟาน เป็นต้น พร้อมนี้ ยังมีภาพวาดที่เป็นผลงานของศิลปินชื่อดังในวงการบันเทิงจากมาเลเซีย (หลี่ซินเจี๋ย) และเกาหลีใต้ (ดีเจ คู) มาจัดแสดงในงานด้วย โดยมีแกลลอรี่จากไทยมาร่วมจัดแสดง คือ Joyman Gallery ซึ่งนำผลงานของศิลปินไทยมาจัดแสดง 3 ราย ได้แก่ Tarntara SUDADUNG, Niam MAWORNKANONG และ Sauce HARRISON โดยมีแกลลอรี่ของไต้หวัน คือ Lei Xiang Gallery ที่นำเอาผลงานของ Alex Face ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในไต้หวัน มาร่วมจัดแสดงเช่นกัน

ที่มา: Central News Agency / Liberty Times / United Daily News (October 19, 2023)

ART TAIPEI แพลตฟอร์มแห่ง Soft Power ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

ไต้หวันถือเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อในระดับสูง โดยรัฐบาลไต้หวันได้ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per Capita) ของไต้หวันในปี 2566 ว่าจะมีมูลค่า 32,105 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงของเอเชีย และการที่คนไต้หวันนิยมการลงทุนผ่านการสะสมงานศิลปะด้วยเช่นกัน ทำให้มีผู้บริโภคในระดับยอดพีระมิดของไต้หวันเดินทางมาเข้าชมงาน ART TAIPEI กันอย่างคึกคัก ส่งผลให้งานดังกล่าวเป็นช่องทางการตลาดในไต้หวันที่มีศักยภาพสูงและน่าสนใจสำหรับศิลปิน/แกลลอรี่จากไทย สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจัดแสดงในงาน ART TAIPEI 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2567 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากสมาคมห้องภาพไต้หวัน (Web-site: https://www.aga.org.tw/ Email: info@art-taipei.com

thThai