ผลกระทบของความขัดแย้งอิสราเอลต่อเศรษฐกิจบราซิล

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและบราซิลอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของบราซิลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดธัญพืชเนื่องจากบราซิลนําเข้าปุ๋ยจากอิสราเอล ราคาปุ๋ยลดลงทำให้ราคาธัญพืชลดลง และกระทบการส่งออกเนื้อไก่ เนื้อวัว และถั่วเหลืองของบราซิล 500 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ศกนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสําคัญของการหาตลาดทางเลือก หากการส่งออกได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อดุลการค้าโดยรวม
นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าความขัดแย้งอาจทําให้เกิดภาวะช็อกด้านอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบราซิล ผ่านราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน การตรวจสอบ และการพัฒนาเพิ่มเติมเป็นสิ่งสําคัญ
บราซิลคาดว่าราคาน้ำมันที่ผันผวนชั่วคราวเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มมากที่สุด เศรษฐกิจของบราซิลอาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกับอิสราเอลเนื่องจากบราซิลเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ ของผลิตภัณฑ์ให้กับอิสราเอล นอกจากนี้ ราคาปุ๋ยในบราซิลลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระดับการนําเข้า เป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ราคาอาหารเช่นธัญพืชลดลง

จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและบริการการส่งออกของบราซิลไปยังอิสราเอลระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้มีมูลค่า 570 ล้านดอลลาร์ การนําเข้ามีมูลค่า 1.07 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดการค้ารวมสูงถึง 1.64 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกันการส่งออกของบราซิลไปทั่วโลก ในช่วงเวลาเดียวกันสูงถึง 253 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่การนําเข้ามีมูลค่า 181.7 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดการค้ารวมแตะ 434.7 พันล้านดอลลาร์
ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดในรายการส่งออกของบราซิลไปยังเศรษฐกิจอิสราเอลคือ ปิโตรเลียมดิบ หรือน้ำมันที่ได้จากแร่ธาตุบิทูมินัสซึ่งคิดเป็น 24% ของยอดขาย ตามด้วยเนื้อสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง (21%) และถั่วเหลือง (19%) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความสําคัญน้อยกว่า ในกรณีของการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดคือ ปุ๋ยเคมีนอกเหนือจากปุ๋ยดิบ (44%) ตามด้วยยาฆ่าแมลงสารหนูสารฆ่าเชื้อรา สารกําจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารฆ่าเชื้อและอื่น ๆ (12%)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ความขัดแย้งกับอิสราเอลอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบราซิลเนื่องจากอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เนื้อวัว ไก่ และถั่วเหลืองซึ่งนําไปสู่การเกินดุลในตลาดภายในประเทศและอาจทําให้ราคาเนื้อวัวลดลง บราซิลเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของอิสราเอล โดยการเกษตรที่แข็งแกร่งของบราซิลรวมถึงการส่งออกเนื้อวัว ไก่ และข้าวโพด สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบของความขัดแย้งกับอิสราเอลที่มีต่อเศรษฐกิจของบราซิล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai