โปแลนด์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั่วประเทศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยผลการสำรวจ exit poll พบว่าพรรค Law and Justice (PIS) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันชนะการเลือกตั้งร้อยละ 36 รองมาได้แก่ พรรค Civic Coalition (KO) ร้อยละ 31 พรรค TRZECIA DROGA ร้อยละ 14 และพรรค LEWICA ร้อยละ 8.6 ซึ่งหากทั้ง 3 พรรคการเมืองที่ได้รับขนาดอันดับที่ 2 ถึงอันดับที่ 4 รวมกับเป็นแนวร่วมก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากขึ้น อย่างไรก็ดี อาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่

 

ภายหลังผลสำรวจการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักลงทุนในโปแลนด์มีปฏิกิริยาเป็นบวกอย่างชัดเจน โดยดัชนี WIG20 ในตลาดหุ้นของโปแลนด์มีการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 4 ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย ค่าเงินสว๊อตตี้ปรับตัวแข็งขึ้น ขณะที่สกุลเงินต่างประเทศทั้งยูโรและ USD มีการปรับลดลงประมาณร้อยละ 1.5

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองของโปแลนด์ให้ความเห็นต่อแนวทางการร่วมมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่า หากโปแลนด์มีคณะรัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนสหภาพยุโรป ก็คาดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเมืองและจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากจะเป็นการปลดล็อกการจัดหาเงินทุนสำหรับแผนฟื้นฟูแห่งชาติที่จะนำมาสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและจะส่งผลเชิงบวกต่อ ตลาดทุน ตลาดหุ้น และการค้าระหว่างประเทศรวมถึงประเทศไทย

2. ในอนาคตแม้ว่าโปแลนด์จะได้รัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนสหภาพยุโรปและคาดว่าจะดำเนินนโยบายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของโปแลนด์ให้ขยายตัวได้เป็นอย่างมาก แต่ก็อาจมีอุปสรรคในการดำเนินการทางการเมืองในประเด็นที่ยังมีความขัดแย้งกับสหภาพยุโรป อาทิ เช่น การปฏิรูประบบตุลาการและข้อกฎหมายที่ต้องผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดีและองค์ประกอบของตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

 

ที่มา : Polish Press Agency

thThai