บริษัทไอทีเตรียมเปิดตัว IG และ Facebook ในเช็กแบบไร้โฆษณาแต่ต้องจ่ายเงิน

บริษัท Meta ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ได้ประกาศแผนการ เสนอบริการช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ในรูปแบบที่ต้องจ่ายเงิน โดยการเป็นสมาชิกเครือข่ายออนไลน์แบบที่ต้องจ่ายเงินนั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการในสาธารณรัฐเช็กเข้าถึง Facebook บนจอคอมพิวเตอร์โดยไม่มีโฆษณา หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal (WSJ) ระบุว่า ประชาชนจะต้องจ่ายประมาณ 245 เช็กคราวน์ หรือ 10 ยูโร ต่อเดือน พร้อมทั้ง ระบุว่าบริษัทฯ ได้แจ้งแผนงานดังกล่าวต่อหน่วยงานของสหภาพยุโรปแล้ว โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 245 เช็กคราวน์ต่อเดือน และผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 6 ยูโรสำหรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน
สำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ จะต้องเสียเงินแพงกว่า เนื่องจากบริษัท Meta จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย Google หรือ Apple stores ซึ่งค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 13 ยูโร

ขณะนี้ ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องที่ว่า การสมัครเพื่อใช้บริการจะมีแบบที่รวมการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์มือถือด้วยหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องที่ว่าค่าบริการดังกล่าวจะเป็นการใช้งานเฉพาะ Facebook หรือจะรวมไปถึง Instragram ด้วย และยังไม่มีการแจ้งระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบริการรูปแบบใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ย้ำว่า การใช้งาน Facebook รวมไปถึง Instragram ในเวอร์ชั่นที่ไม่เสียเงินยังคงมีให้ใช้บริการอยู่ต่อไป

จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินสำหรับการใช้งาน Facebook หรือ IG ซึ่งในจำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฯ ได้ให้ความเห็น 61 ราย โดยร้อยละ 3 ตอบว่าจะจ่ายค่าใช้บริการแบบเสียเงินของทั้ง Facebook และ IG โดยร้อยละ 2 จะจ่ายเงินเฉพาะ IG ส่วนที่เหลือร้อยละ 95 ไม่ต้องการจ่ายเงิน

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ที่ออกกฏเกณฑ์/กฏระเบียบต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแพลทฟอร์มอินเทอร์เนตขนาดใหญ่ รวมถึงวิธีการที่บริษัทเหล่านั้นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อทำการลงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
สำหรับในสาธารณรัฐเช็ก กลุ่มที่มีอิทธิพลทางช่องทางออนไลน์เป็นกลุ่มผู้ใช้ IG และ Youtube ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปได้ห้ามบริษัท Meta ในการผนวกข้อมูลที่รวบรวมจากแพลตฟอร์ม เวปไซต์ และแอปลิเคชั่นต่าง ๆ เว้นแต่ว่าจะมีการยินยอม โดยหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Irish ได้ปรับเงินบริษัทฯจำนวน 390 ล้านยูโร เมื่อเดือนมกราคม ในการบังคับผู้ใช้บริการ Facebook ให้ยอมรับเงื่อนไขสำหรับการมีโฆษณาไปยังผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

แผนการเสนอให้บริการช่องทางออนไลน์ ในแบบมีการจ่ายเงินสำหรับเวอร์ชั่นที่ไร้โฆษณาของ Facebook และ Instagram จะทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาจจะลดความกังวลในประเด็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี จากความคิดเห็นของประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใช้บริการแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินยังมีอยู่มาก จึงคาดการณ์ได้ว่าการให้บริการรูปแบบใหม่อาจจะยังไม่มีในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องค่าบริการ กำหนดเวลาในการให้บริการรูปแบบใหม่ อีกทั้ง คาดว่าจะต้องมีการพิจารณาออกกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อรองรับกับการบริการรูปแบบใหม่ดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่มีการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการของแพลทฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงศึกษาแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

thThai