เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) พร้อมด้วยนางสาวอรมดี ปุรผาต กรรมการและปฏิคมสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) นายนพ ธรรมวาณิช กรรมการสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และนายสุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) ได้นำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจ Character และ Animation ของไทยรวม 12 ราย เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Creative Expo Taiwan ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และการซื้อขายลิขสิทธิ์ของสินค้า Character ในไต้หวัน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน -1 ตุลาคมนี้ โดยจัดที่ สวน Huashan 1914 Creative Park และ Expo Dome ของไทเป ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมงานในโซนจัดแสดงทั้งสองแห่งรวมจำนวนมากกว่า 20,000 คนภายในเวลา 1 ชั่วโมงที่เปิดให้เข้าชมงาน

DITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

โดยโซนจัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ โซนซื้อขายลิขสิทธิ์ (IP) ของเหล่า Character ทั้งหลายซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมจัดแสดงมากกว่า 540 ราย จาก 7 ประเทศ/พื้นที่ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน โดยนางสาวณัฐิยาฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย  และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ได้นำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจ Character และ Animation ของไทยรวม 12 ราย เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมจัดการเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้าไต้หวันเพื่อต่อยอดทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ Collaboration และ Co-production หรือ Outsource รวม 22 ราย โดยมีการจัดเจรจาธุรกิจรวม 118 รอบ เกิดมูลค่าทางการค้าประมาณ 92.5 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลงนามใน MOU เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง TAGCA กับสมาคมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน 2 สมาคม คือ Animation & Visual Effects Association และ Asian Virtual Human Association โดยมีผู้ประกอบการ Character ของไทยมาร่วมจัดแสดงในงาน Creative Expo Taiwan ด้วย 3 ราย คือ ARWAMA, GOOD GOOD GOODS และ KAI3

DITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

นอกจากนี้ ภายในงาน Creative Expo Taiwan ยังมีสมาคม Character Brand Licensing Association ของญี่ปุ่น ที่ได้นำคณะผู้ประกอบการรวม 13 แบรนด์ มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดย Taiwan Creative Content Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรม Digital Contents ได้จัดงานสัมมนา Character IP Forum โดยเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวม 8 แบรนด์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการทำตลาด Character IP ในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมองด้านแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเชีย การพัฒนา IP และการทำตลาดต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง Collaboration แบบ Cross Industry  ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา : United Daily News / Business Today / Liberty Times (September 26, 2023)

DITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

ธุรกิจ Digital Contents ของไทย ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ Co-production ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลงานแล้ว ยังเป็นการขยายตลาดของผลงานไทยเข้าสู่ตลาดผู้ใช้ภาษาจีนได้โดยง่ายอีกด้วย ผู้ประกอบการไต้หวันส่วนใหญ่ยังเห็นว่า Character ของไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำไป Collaborate ร่วมกับสินค้าในอุตสาหกรรมอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งไทยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายและเป็นที่รู้จักในตลาดไต้หวัน ทั้งที่เป็นขนมทานเล่น อาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยให้ IP ของไทยเข้าสู่ตลาด Character ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยได้มากขึ้นด้วยเช่นกันDITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

thThai