ADB ปรับลดการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สปป.ลาว เหลือร้อยละ 3.7

วันที่ 20 กันยายน 2566 ผ่านมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้เปิดเผยบทรายงาน โดยระบุว่า การเติบโตด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาว คาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจากฝนตกนอกฤดูกาลและความกดดันต่อเศรษฐกิจมหาภาคที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสาธารณะและการอ่อนค่าของเงินกีบ

 

บทรายงานการคาดการณ์การพัฒนาของเอเชีย ฉบับเดือนกันยายน 2023 ซึ่งเป็นบทรายงานฉบับปรับปรุงของ ADB ได้ปรับลดอัตราการเติบโตลงเหลือเพียงร้อยละ 3.7 ในปี 2023 จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4 ทั้งนี้การคาดการณ์ในปี 2024 ยังคงคาดไว้ที่ร้อยละ 4 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งอาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 การปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับการอ่อนค่าเงินกีบจะยังรักษาอัตราเงินเฟ้อในปี 2024 สูงในอัตราร้อยละ 10

 

นางโซโนมิ ทะนากะ หัวหน้าสำนักงาน ADB ประจำ สปป.ลาว กล่าวว่า การอ่อนค่าของเงินกีบและอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ซึ่งทำให้หลายครอบครัวซื้ออาหารเพื่อการบริโภคลดลง ซึ่งการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างนโยบายเงินตราและงบประมาณที่เข้มแข็งเป็นสิ่งเร่งด่วนในการแก้ไขสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เงินกีบยังคงอ่อนค่าถึงร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ และร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับเงินบาท โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2023

 

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเองยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเคยสูงสุดถึงร้อยละ 41.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงเหลือร้อยละ 25.9 ในเดือนสิงหาคม โดยกลุ่มสินค้าเสบียงอาหาร สูงกว่าอัตราเฉลี่ยถึงร้อยละ 45.6 ในช่วง 8 เดือนแรก เนื่องจากอาหารที่นำเข้าและต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์นำเข้าเพื่อผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ในขณะที่หนี้สินสาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินต่างประเทศ ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ตามการรายงานสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับ GDP ประจำปี 2022 โดยเพิ่มจากร้อยละ 76 ของปี 2021 แม้ว่า ในปี 2021 มูลค่าถึง 12.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเหลือ 12 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ก็ตาม การแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านหนี้สินของประเทศจะต้องได้รับความพยายามจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะภาครัฐ เพื่อทำให้การสนองทุนสาธารณะมีความโปร่งใสมากขึ้น

 

ที่มา บทรายงานการคาดการณ์การพัฒนาของเอเชีย ฉบับเดือนกันยายน 2023

https://www.adb.org/lo/news/lao-pdr-growth-slower-expected-2023-stable-outlook-2024-adb

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai