สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงาน Jewellery & Gem World Hong Kong ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 โดยบริษัท Informa Markets ด้วยแนวคิด “One Fair : Two Venues” เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 3,417 คูหา จาก 44 ประเทศทั่วโลก มีผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเข้าร่วม 326 บริษัท และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

งาน Jewellery & Gem World Hong Kong จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ณ Asia World Expo และวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Center โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนแนวคิด ทรรศนะ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม

 

Mr. Shervin Farjad ผู้บริหารบริษัท DE SHERVIN CO., LTD. หนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่เดินทางเข้าร่วมออกบูธภายในงานแสดงความมั่นใจว่างาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จะเพิ่มระดับความสำคัญอย่างต่อเนื่องเทียบกับงานที่ฮ่องกง โดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในวันที่ 6 – 10 กันยายน 2566 ทั้งผู้ประกอบการที่ออกบูธ ผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อจากต่างชาติ ต่างมีความประทับใจทั้งในด้านสถานที่การจัดงาน การเดินทาง ระบบการบริหารจัดการ ระบบความปลอดภัย และจำนวนผู้ซื้อจากต่างชาติที่เดินทางเข้าร่วม รวมทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย) ได้เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายใหญ่ และเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่จะจัดขึ้น 2 ครั้งในปี 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งที่ 69 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 และ ครั้งที่ 70 วันที่ 9-13 กันยายน 2567 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ตอบรับเข้าร่วม

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการไทยได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้บริโภคจากทั่วโลก ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และความประณีต ทำให้เป็นสินค้าส่งออกลำดับที่ 1 จากไทยไปฮ่องกง โดยในปี 2565 มีมูลค่า 1,615.53 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 22.05) และในปี 2566 (มกราคม – กรกฎาคม) มีมูลค่า 1,502.89 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 57.46)

 

ฮ่องกงมีการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำนวน 4 งานในทุกปี ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมเพื่อเจรจาการค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการ SMEs Pro-Active เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  (https://smesproactive.ditp.go.th) โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Thai Trade Center Hong Kong

thThai