ตลาดบัตรของขวัญบราซิลมีมูลค่า 9.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 จาก 6 พันล้านดอลลาร์
ในปี 2022 ผู้ให้บริการบัตรของขวัญทั่วโลกกําลังสร้างพันธมิตรเพื่อเปิดตัวในบราซิล อุตสาหกรรมบัตร
ของขวัญในบราซิลพร้อมสําหรับการเติบโตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ที่ 10.7% ในช่วงปี
2023 ถึง 2027 โดยในปี 2022 ตลาดบัตรของขวัญในบราซิลสูงถึง 6.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2027 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดบัตรของขวัญ
ในบราซิลเติบโตที่อย่างมากที่ 10.7% ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 มีแนวโน้มอุตสาหกรรมบัตรของขวัญ จะขยายตัวต่อไปโดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 11.6% ในปี 2023 สูงถึง 6,419.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
หลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดบัตรของขวัญ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซการใช้บัตรของขวัญ
เพื่อจูงใจพนักงานระยะไกล การให้ของขวัญดิจิทัล และความคิดริเริ่มจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริการของรัฐบาล
และการเดินทางเพื่อกระตุ้นการเติบโตตลาดบัตรของขวัญของบราซิลที่มีการแข่งขันมากขึ้น โดยมีผู้ให้บริการชําระเงิน สถาบันการเงิน และแพลตฟอร์ม การจัดส่งอาหารออนไลน์เข้าสู่ตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากความนิยม ผู้ให้บริการบัตรของขวัญระดับโลกกําลังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อเจาะ
ตลาดบราซิล

นอกจากนี้แบรนด์ชั้นนํายังใช้แคมเปญส่งเสริมการขายโดยใช้บัตรของขวัญเพื่อเพิ่มยอดขายในบราซิลและ
แนวโน้มเหล่านี้คาดว่าจะผลักดันการเติบโตในกลุ่มบัตรของขวัญต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทจํานวนมากขึ้น
กําลังเข้าสู่ระบบบัตรของขวัญที่กําลังเติบโตและแข่งขันได้ในบราซิล นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ทั่วโลกความ
นิยมของบัตรของขวัญได้เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวบราซิล ด้วยการใช้บัตรของขวัญที่เพิ่มขึ้นสําหรับการช็อปปิ้งทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผู้ให้บริการจํานวนมากขึ้นได้เข้าสู่ตลาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022
Saque Pague ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในบราซิลได้ประกาศการจู่โจมเข้าสู่ตลาดบัตรของขวัญ เนื่องจากพยายามผลักดันรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยกําหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วนใหม่ ณ จุดขาย บริษัทอนุญาต ให้ชาวบราซิลซื้อและเติมเงินบัตรของขวัญได้ การปรับกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ความร่วมมือ เชิงกลยุทธ์กับ E-Pay ในขั้นต้น Saque Pague จะขายบัตรของขวัญที่สามารถใช้ได้ที่ iFood, Rappi, Google,
Uber และ Xbox Store ซึ่งบริษัทกําลังรุกเข้าสู่กลุ่มบัตรของขวัญท่ามกลางความนิยมที่เพิ่มขึ้นของวิธีการชําระเงิน ในขั้นต้น บริษัทจะขายบัตรของขวัญจาก Google Play, Airbnb, iFood, Spotify, Uber, Playstation และ Xbox ชาวบราซิลจะสามารถเข้าถึงบัตรของขวัญเหล่านี้จากแอปพลิเคชันมือถือ Banco Itau ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวก ให้กับผู้บริโภคในประเทศมากขึ้น
นอกจากนี้ สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งในบราซิลได้ประกาศบริการให้ของขวัญส่วนบุคคลสําหรับลูกค้า ในประเทศ บริษัทได้เปิดตัวบริการบัตรของขวัญที่ลูกค้าสามารถใช้สําหรับบริการออนไลน์และแพลตฟอร์มเกม รวมถึง Uber, iFood, Spotify, Xbox และอื่นๆ
ในระยะสั้นถึงระยะกลาง คาดว่าจะมีผู้ให้บริการจํานวนมากขึ้นเข้าสู่อุตสาหกรรมบัตรของขวัญในบราซิล เนื่องจากความต้องการโซลูชันการชําระเงินยังคงเพิ่มขึ้นในหมู่ชาวบราซิล สิ่งนี้จะขับเคลื่อนการแข่งขันในประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของตลาด
ผู้ให้บริการบัตรของขวัญระดับโลกกําลังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดตัวตลาดบัตรของขวัญดิจิทัลใน
บราซิลเพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายล้านคนและเพื่อรวมตําแหน่งของพวกเขาในกลุ่มผู้ให้บริการบัตรของขวัญ
ระดับโลกกําลังร่วมมือกับกระเป๋าเงินดิจิทัลในบราซิล เช่น Givex หนึ่งในผู้ให้บริการบัตรของขวัญชั้นนําในตลาดบราซิล ประกาศว่า บริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Cittamobi ซึ่งเป็นแอพขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล เพื่อเปิดตัวตลาดบัตรของขวัญภายในบริการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดําเนินการโดย Cittamobi ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ Givex และลูกค้า เช่น iFood ขายบัตรของขวัญให้กับผู้ใช้ขนส่งหลายล้านคนที่ลงทะเบียนกับ Cittamobi
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เหล่านี้คาดว่าจะผลักดันการนําบัตรของขวัญมาใช้ในหมู่ชาวซึ่งจะช่วยการเติบโตของ อุตสาหกรรมโดยรวมในภูมิภาค
แบรนด์ใหญ่ๆ กําลังดําเนินแคมเปญส่งเสริมการขายโดยใช้ประโยชน์จากความนิยมของบัตรของขวัญในบราซิล
หลายแบรนด์หันไปใช้แคมเปญส่งเสริมการขายที่ขับเคลื่อนด้วยบัตรของขวัญเพื่อกระตุ้นยอดขายและแนวโน้มก็ไม่แตกต่างกันในบราซิล แบรนด์ระดับโลกใช้ประโยชน์จากความนิยมของบัตรของขวัญเพื่อผลักดันรายได้ เช่น
Coca-Cola ได้เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายคริสต์มาสเพื่อกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ ภายใต้แคมเปญ บริษัท ได้เสนอบัตรของขวัญมูลค่า 40 เฮอัล หรือประมาณ 300 บาท เมื่อผู้บริโภคซื้อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ iFood และจัดการวาดรูปขวดโดยใช้คุณสมบัติเสียงบน WhatsApp ผู้บริโภคสามารถใช้บัตรของขวัญสําหรับการซื้อ ในอนาคตได้ที่ iFood

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในบราซิลมีผู้นิยมใช้บัตรของขวัญที่มีส่วนแบ่งตลาดมากได้แก่ ผู้บริโภคซื้อปลีก โดยเฉพาะบัตรของขวัญดิจิทัล ได้แก่ ผู้ซื้อปลีกโดยให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่น โอกาสพิเศษ งานเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ดี พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันตาม เพศ อายุ รายได้ และพฤติกรรม ความชอบ โดยผู้บริโภคนิยมบัตรของขวัญในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ และความงาม เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ หนังสือและผลิตภัณฑ์สื่อ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหารและบาร์ ของเล่น, เด็ก, ทารก เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน & ห้องครัว และเดินทาง ความบันเทิงและการเล่นเกมส์ โดยมีช่องทางกระจายบัตรของขวัญทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ คาดว่าแบรนด์ต่างๆ จะใช้แคมเปญส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยใช้บัตรของขวัญเพื่อกระตุ้นรายได้และยอดขาย สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความนิยมของบัตรของขวัญเป็นเครื่องมือการชําระเงินในหมู่ชาวบราซิล ซึ่งเป็นโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยในตลาดบราซิลผ่านการใช้บัตรของขวัญอีกช่องทางหนึ่ง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai