สปป.ลาว ร่วมมือด้านการค้าและเกษตรกับกว่างซี ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผ่านมานายสอนไช สีพันดอน นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนนายหลาน เที่ยน ลี้ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน

การร่วมมือของทั้งสองประเทศ เห็นว่าทั้งสองพรรคการเมือง สองรัฐบาล และประชาชนของทั้งสองชาติได้รับการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และเจาะลึกการปฏิบัติงานหลายด้านต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัตินโยบาย one belt one road ของประเทศจีน เข้ากับยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเล มาเป็นประเทศเชื่อมโยงกับภูมิภาค โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง สปป.ลาว และกว่างซีได้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งยังให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการช่วยเหลือพัฒนาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ สปป.ลาว

สำหรับการร่วมมือในอนาคต จะให้ความร่วมมือต่อไประหว่างลาว-จีน โดยยึดหลักการตกลงของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยอิงตามความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมายาวนาน ให้ดำเนินการเยี่ยมเยียนกว่างซีและแขวงต่างๆ ใน สปป.ลาวต่อไป เสนอให้มีนโยบายพิเศษให้แก่สินค้าเกษตรจากสปป.ลาว ให้สามารถเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีน และช่วยให้สปป.ลาว เห็นความสำคัญคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปรับปรุงการปลูกพืชเกษตรที่มีศักยภาพและมีผลตอบรับสูงโดยการร่วมมือกัน ส่งเสริมและใช้กลไกการร่วมมือระหว่างแขวงในภาคเหนือของลาวและกว่างซี เพื่อผลักดันการร่วมมือรอบด้าน ผลักดันให้วิสาหกิจที่มีทุน ประสบการณ์และความมสามารถให้เข้ามาลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินธุรกิจในสปป.ลาว ให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตอุตสาหกรรมที่ลาวมีศักยภาพ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน ทางด่วนลาว-จีน และเส้นทางอื่นๆ โดยในปี 2024 เป็นปีท่องเที่ยวของสปป.ลาว หวังว่าทางกว่างซีจะให้การสนับสนุนเพื่อให้การท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายมีรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า https://www.laoedaily.com.la/2023/09/19/126415/

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

thThai