จากสถิติของแอบพลิเคชั่น Maoyan ณ วันที่ 19 มีนาคม 2023 ของจีนในปี 2023 มีมูลค่าถึง 15 พันล้านหยวน โดยมีการออกตั๋วทั้งหมด 313 ล้านใบ เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดภาพยนตร์ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานของ Financial Associated Press แจ้งว่าหุ้นภาพยนตร์และโทรทัศน์ผันผวนและแข็งตัวขึ้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์เริ่มฟื้นตัวและได้รับแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล อุตสาหกรรมสื่อ และอื่น ๆ ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนชาวจีน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริโภคทางวัฒนธรรม การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลาย รวมไปถึงการบริโภคความบันเทิงก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2022 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรม และความบันเทิงต่อหัวของผู้อยู่อาศัยในประเทศจะอยู่ที่ 2,469 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.93 จากปี 2016

สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนในปี2023

แหล่งที่มาของรูป https://img.iimedia.cn/0000145bef32ddd25b339b44631a1717c14d8823d64b18bb51855bf1a1af22d388bd7

การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีน เมื่อเทียบเป็นรายปี ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีน การเติบโตหดตัวลงติดลบเป็นครั้งแรกที่ร้อยละ -10.5 อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ออฟไลน์ของจีนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด 19 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ ตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็ค่อยๆ ฟื้นตัว ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนจะกลับมาเติบโตในเชิงบวกใน ในปี 2021โดยมีอัตราการเติบโตขยายอยู่ที่ร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี คาดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนจะเติบโตภายในปี 2024 อัตราการเติบโตของขนาดตลาดจะขยายตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีจะสูงถึงร้อยละ 13.5

สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนในปี2023

แหล่งที่มาของรูป https://img.iimedia.cn/10001da73eb2996697f4d6b5ebc0e028b3a5ac74afa343af0a31349f6416c7fecaa71

ผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ที่ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์เข้าสู่ระยะฟื้นตัว แต่คุณภาพโดยรวมของงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ยังมีความไม่เสถียร และยังมีช่องว่างที่ต้องปรับปรุงอีกมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในบรรดารูปแบบต่างๆ ของงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบในปี 2021-2022 นั้น ภาพยนตร์และโทรทัศน์ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมบันเทิง ในจำนวนนี้ ซีรีส์โทรทัศน์ติดอันดับด้วยความชอบอยู่ที่ร้อยละ74.5 ตามมาด้วยภาพยนตร์อยู่ที่ร้อยละ 71.8 และรายการวาไรตี้อันดับ 3 ด้วยความชอบอยู่ที่ร้อยละ 61.5

จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค เนื้อหาคุณภาพสูงจะได้รับความชื่นชอบมากขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือรายการวาไรตี้ ซึ่งเป็นรูปแบบภาพยนตร์และโทรทัศน์ยอดนิยมในหมู่ผู้ชม ได้กลายเป็นประเด็นหลักของบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์อย่างไม่ต้องสงสัย

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ณ ปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ในจีนเปิดให้บริการตามปกติแล้ว อีกทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้เข้าสู่ระยะฟื้นตัวมาระยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งยังได้การรับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคชาวจีน เนื่องด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนส่วนใหญ่ค่อนข้างรวดเร็วและมีความเครียดสูง ดังนั้นผู้บริโภคจึงเสาะหาวิธีการคลายเครียดและยกระดับความสุขในชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งด้าน  หากเป็นเช่นนี้ อาจเป็นสัญญาณที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการมาขยายตลาดในจีน ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจะศึกษาและติดตามข่าวสารของจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อไปปรับใช้ในการเจรจาธุรกิจ

จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.iimedia.cn/c1077/92410.html

thThai