ลาว เวียดนาม กัมพูชา ตกลงสร้างความร่วมมืออย่างเหนียวแน่น

นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว พลตำรวจโท ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมหารือความร่วมมือ 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 43 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวเป็นการหารือในช่วงการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (Working Breakfast) ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยผู้นำทั้งสามประเทศ เห็นพ้องกันในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเป็นความร่วมมือครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมการพัฒนา กัมพูชา ลาว เวียดนาม (CLV-DTA) รวมพื้นที่ 13 จังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว และ การจัดหาพลังงาน

ผู้นำทั้งสามท่านได้สนับสนุนในการขยายความร่วมมือทั้งสามประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และกรอบความร่วมมืออาเซียน ที่ทั้งสามประเทศอยู่ในประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการหารือระหว่างผู้นำทั้งแบบระหว่างประเทศ และแบบร่วมกันสามประเทศในรูปแบบ Working Breakfast เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และการร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างกัน รวมทั้งการเพิ่มวาระการสนับสนุนการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกุล่มประเทศอินโดไชน่า สำหรับการประชุมความร่วมมือครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมการพัฒนา กัมพูชา ลาว เวียดนาม (CLV-DTA) ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปี ณ สปป.ลาว

ทั้งนี้ การจากหารือ ประเด็นความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ที่ยังต้องหากลไกความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูลความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และอาชญากรข้ามชาติ นอกจากนี้ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว ได้ขอให้ผู้นำประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุน สปป.ลาว ในการเป็นเจ้าภาพ ASEAN ปี 2024 รวมทั้ง เรียนเชิญ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เยือนลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

thThai