เวียดนามลงนามเข้าร่วมกับอีก 5 ประเทศอาเซียน สร้างกลไกชำระเงินข้ามพรมแดน

thThai