กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสินค้าไทยศักยภาพ เปิดตลาดในสิงคโปร์

Thailand Week 2023 @ Singapore

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ และสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 นำผู้ประกอบการกว่า 60 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week 2023 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองจำหน่ายสินค้าในตลาดเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการและความนิยมของลูกค้าในตลาดสิงคโปร์

Thailand Week 2023 @ Singapore

Thailand week 2023 @ Singapore ภายใต้แนวคิด Discover the many facets of Thailand จัดระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า Suntec City บริเวณ Tower 1 & 2 Atrium และ Convention Centre Atrium โดยมีคูหาแสดงสินค้าจากประเทศไทยและจากผู้นำเข้าในประเทศสิงคโปร์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น และของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงคูหาร้านอาหารไทย Folk’s Collective ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานยังมีการสาธิตมวยไทยจากค่ายมวยในสิงคโปร์ ซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมชาวสิงคโปร์ที่มีความชื่นชอบกีฬามวยไทยกันอย่างมาก นับเป็นการเผยแพร่ Soft Power ของไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

งาน Thailand Week 2023 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความนิยมสินค้าไทย และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ ชาวไทย และชาวต่างชาติในสิงคโปร์อีกด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคสิงคโปร์ สามารถเปิดตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและบริการของไทยในตลาดสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์

thThai