ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ยอดขายรถยนต์ของเวียดนามอยู่ที่ 43,816 คัน ซึ่งสูงสุดในปี 2565 และเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่มียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุปสงค์รถยนต์ฟื้นตัวมากขึ้น

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนาม (Vietnam Automobile Manufacturers Association: VAMA) ระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ยอดขายรถยนต์ของเวียดนามอยู่ที่ 176,681 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนที่เหลือเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์เอนกประสงค์

Truong Hai Auto Corporation (Thaco) ยังคงเป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุด โดยมีจำนวน 66,414 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51

อันดับที่ 2 Toyota มีจำนวน 37,906 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 รองลงมาคือ Honda, Mitsubishi และ Visuco (Suzuki) ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 2 หลักทั้งหมด Ford เป็นอันดับที่ 6 มีจำนวน 7,663 คัน ลดลงร้อยละ 24

ในปี 2564 ยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 383,444 คัน ลดลงร้อยละ 3

                                         (จาก VIET NAM NEWS / 17 มิถุนายน 2565)

thThai