สื่อ Speciality Food Magazine ได้รวบรวมเทรนด์สินค้าขนมขบเคี้ยว (Snack) ที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. On the go – จากการวิจัยโดยบริษัท FMCG Gurus พบว่าร้อยละ 30 ของผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าอาหารที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกในการรับประทาน ทั้งนี้ข้อมูลของบริษัท FMCG Gurus ยังพบว่าผู้บริโภคจำนวนมากไม่รับประทานอาหารเช้าเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอในการรับประทานอาหาร  ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าอาหารทดแทนการรับประทานอาหารเช้า ได้แก่ บิสกิตอาหารเช้าซีเรียล, สแน็กบาร์ รวมทั้ง ขนมขบเคี้ยวที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง เนื่องจากทำให้รู้สึกอิ่มได้นานมากขึ้น
  1. Traditional Snack – จากการสำรวจของ YouGov พบว่าร้อยละ 65 ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรรับประทานมันฝรั่งทอดกรอบ (crisps) อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการในการควบคุมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน เกลือ และ น้ำตาลสูง (HFSS) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งได้ส่งผลต่อยอดขายสินค้าขนมขบเคี้ยวที่มีปริมาณไขมัน เกลือ หรือน้ำตาลสูง อย่างไรก็ดีสินค้าขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว และ healthy กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

บริษัท Frito-Lay บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านขนมขบเคี้ยว มีแผนที่จะขยายการผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อเจอร์กี้ (Jerky) จากแอฟริกาใต้ โดยมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารว่างประเภทเนื้อสัตว์จะมีมูลค่า ถึง 454 ล้านปอนด์ภายในปี 2570 อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์เนื้อแดดเดียวที่ทำจากพืช เช่น ข้าวสาลี ขนุน เห็ด โปรตีนถั่ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองในปี 2023

3. Healthy Snack – ผู้บริโภคมองหาขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ และมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ช่วยลดความเครียด จากการสำรวจของ Kantar พบว่าร้อยละ 86 ของผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (functional benefits) โดยผู้บริโภคมองหาขนมขบเคี้ยวที่ทำจากเมล็ดธัญพืช ถั่วต่างๆ เนื่องจากมีกากใยสูงซึ่งดีต่อระบบย่อยอาหาร

4. Innovative Snack – สืบเนื่องจากผู้บริโภคให้ความใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้นำพืช ถั่วและธัญพืชต่างๆ เช่น บีทรูท พาร์สนิป ถั่วเลนทิล ถั่วชิกพี เห็ด บรอกโคลี และ สาหร่าย มาใช้ทดแทนมันฝรั่งมากขึ้น รวมทั้ง เพิ่มความหลากหลายของรสเผ็ดด้วยการใช้พริกจากหลายภูมิภาคมาเป็นส่วนผสม ได้แก่ เกาหลี (gochujang) แอฟริกาเหนือ (harissa) และอเมริกาใต้ (chimichurri) เป็นต้น

      ที่มา: Speciality Food Magazine

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต. สคต. เห็นว่าไทยมีโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าขนมขบเคี้ยวมายังตลาดสหราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าชาวสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ตลาดสินค้าขนมขบเคี้ยวยังคงขยายตัว โดยผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น โดยผู้ผลิตต่างหันมาใช้วัตถุดิบจากพืช เช่น ถั่ว เมล็ดธัญพืช ผัก และสาหร่าย ทดแทนการใช้มันฝรั่งมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradable) หรือ สามารถรีไซเคิลได้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น

 

 

thThai