1. ความหมายของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายหมายถึง สารทำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า สบู่หรือครีมอาบน้ำ ยาสระผม น้ำยาล้างปาก เป็นต้น ใช้ชำระคราบไขมันที่ติดอยู่ตามผิวหนัง หนังศีรษะ ซึ่งไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยน้ำเปล่า 

  1. มูลค่าตลาด

ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของจีนเพิ่มขึ้นจาก 189,200 ล้านหยวนเป็น 267,900 ล้านหยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 9.08 คาดว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของจีนจะมีมูลค่าประมาณ 311,900 ล้านหยวน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของจีน

จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 330510, 330610, 33069000, 33073000,340111,34013000)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

                          จีนส่งออกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายไปยังประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 330510, 330610, 33069000, 33073000,340111,34013000)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

4.การบริโภค

ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของจีนมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ จากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายตามสรรพคุณ/ประสิทธิภาพมากขึ้น

นักวิเคราะห์ของ iiMedia เห็นว่า จากการยกระดับการบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายแบรนด์ในประเทศได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เช่น ครีม/ เจลอาบน้ำ แชมพูของผู้บริโภคมีความละเอียดมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตเร่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีสรรพคุณและกลิ่นที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึง

จากข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคชาวจีน Gen Z ร้อยละ 65.7 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากสรรพคุณสินค้า รองลงมาพิจารณาจากราคาสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.2 และผู้บริโภคร้อยละ 52.3 เลือกซื้อจากแบรนด์ของสินค้า

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

5.ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

6.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

ส่องเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในตลาดจีน

7.แนวโน้มของอุตสาหกรรม

7.1 ผู้บริโภคชาวจีนมีความคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น Kaola, Amazon และ Princess Pea เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวส่วนบุคคลจากต่างประเทศ นอกจากนี้ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากต่างประเทศ เช่น แบรนด์ Estee Lauder และ Shiseido ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นักวิเคราะห์ของ iiMedia เผยว่าการชอปปิงออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทำให้ผู้ใช้ชาวจีนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากต่างประเทศได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ได้เข้ามาแข่งขันในตลาดจีนมากขึ้น ทำให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในประเทศจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์จากต่างประเทศ

7.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของแต่ละแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์ม Tmall JD.com Taobao ต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการปรับปรุงช่องทางอีคอมเมิร์ซและห่วงโซ่อุปทานให้สมบูรณ์ขึ้น คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของจีนจะเปลี่ยนจากช่องทางออฟไลน์เข้าสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น

7.3 ท่ามกลางกระแสการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายที่ให้ประสิทธิภาพสูง เช่น ยาสีฟันป้องกันฟันผุและฟันขาวได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น นักวิเคราะห์ของ iiMedia เผยว่าแนวคิดของการทำความสะอาดเฉพาะจุดบนร่างกายจะยังคงเป็นเทรนด์การตลาดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายใหม่ ๆ ให้ทันตามพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนในยุคปัจจุบัน

7.4 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในจีนมีความชื่นชอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยบริษัทผู้ผลิตได้ตระหนักถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของ แบรนด์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศและวัย ทั้งนี้ จากแนวคิดการส่งเสริมความงามและการดูแลผิว อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ชายจีนได้ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสำหรับผู้ชายได้ค่อย ๆ เติบโตขึ้น และความเต็มใจของผู้บริโภคเพศชายที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลาย ๆ แบรนด์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสำหรับผู้ชายใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

ความคิดเห็น สคต.

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในจีนมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการจีนมีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรม แบรนด์ ประสบการณ์ เทคโนโลยี คุณภาพ ความปลอดภัยและบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ จัดโปรโมชันส่งเสริม การจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์ม Taobao Tmall Jingdong Redbook เป็นต้น สร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจีนทยอยเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายแบรนด์จีนจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้บริโภคอีกหลายกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่มีความได้เปรียบในแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้าน สรรพคุณ ประสิทธิภาพและกลิ่น เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้กรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างจุดขายของแบรนด์ให้มีความโดดเด่น มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน คาดว่าจะสามารถตอบสนองความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แบรนด์ไทยแก่ผู้บริโภคจีนได้เป็นอย่างดี

*****************************************

แหล่งที่มา : https://www.iimedia.cn/c400/95346.html

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

thThai