งาน CAEXPO ครั้งที่ 20 เปิดโซนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่สำหรับอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์

 

งาน CAEXPO ครั้งที่ 20 เปิดโซนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่สำหรับอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์งาน CHINA ASEAN Exposition (CAEXPO) ครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน ในงานครั้งนี้จะเปิดโซนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ไม่เคยออกสู่ตลาดมาก่อน ในการจัดแสดงอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ฮอลล์ 6 โซน D

อุตสาหกรรมอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญในความร่วมมือระหว่างจีน – อาเซียน ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ของจีนได้รับความนิยมจากบริษัทแปรรูปอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งต่ำ การส่งมอบสินค้าเร็ว คุณภาพสูง มีฟังก์ชัน ใช้งานง่าย ราคาเหมาะสม ฯลฯ ที่ผ่านมา งาน CAEXPO ได้จัดเขตบริเวณในการแสดงอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรภัณฑ์จติดต่อกันมาแล้ว 19 ปี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่สำคัญสำหรับบริษัทในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องของจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรม 4.0 ความเป็นอัจฉริยะ ความเป็นดิจิทัล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาใหม่ แสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เวอร์ชัน 3.0

ข้อมูลจากผู้จัดงาน CAEXPO ระบุว่า งานในปีนี้จะเปิดโซนพิเศษเพื่อแสดงอุปกรณ์แปรรูปสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยโซน “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” “บรรจุภัณฑ์อาหาร” “บรรจุภัณฑ์ของเหลว” “ฉลากสินค้า” และ “วัสดุบรรจุสินค้าพร้อมรับประทาน” จะมีบริษัทมากกว่า 80 รายเข้าร่วมจัดแสดง อุปกรณ์ที่จัดแสดงหลักคือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1(Primary Packaging), บรรจุภัณฑ์ชั้นที่2 (Secondary Packaging), บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 3 (Shopping Packaging),  การติดฉลากอัจฉริยะ, บรรจุภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ยังสามารถตอบสนองความต้องการบรรจุสินค้าและการติดฉลากแบบบูรณาการที่การจัดส่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับบริษัท SME

สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษของงานในปีนี้คือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ที่จะจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศจีน เช่น เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์แบบหลายฟังก์ชั่น อุปกรณ์บรรจุอัตโนมัติประเภทถุงสำหรับสินค้าซอส  เครื่องบรรจุสูญญากาศความเร็วสูง สายการบรรจุแบบบูรณา-การแบบโมดูลาร์ ฯลฯ ในนั้น บริษัท Qingdao Yilong Packaging Machinery Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในสาขาธุรกิจจะจัดคูหาพิเศษ เพื่อจัดแสดงชุดอุปกรณ์เครื่องบรรจุแบบอัจฉริยะ เช่น เครื่องบรรจุประเภทถุง 2 แถว 8 ที่แบบอัตโนมัติ อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งความเป็นอัจฉริยะและอัตราส่วนการใช้พลังงานของอุปกรณ์นี้อยู่ในระดับสากล

ปัจจุบัน มณฑลต่างๆ ของจีน เช่น ฝูเจี้ยน, เจ้อเจียง, กวางตุ้ง, เจียงซู ได้จัดคณะมาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงมาสมัครเข้าร่วมงานแล้ว อาทิ Qingdao Yilong Packaging Machinery Co., Ltd., Daljia (Guangzhou) Marking Equipment Co., Ltd., Guangzhou Qiyu Plastic Products Co., Ltd., Zhuhai Runding Intelligent Technology Co., Ltd., Taike Machinery Technology (Dongguan) Co., Ltd

นอกจากนี้ ระหว่างงาน CAEXPO ครั้งนี้จะจัดงานการประชุมส่งเสริมอุปกรณ์อัจฉริยะแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมดังกล่าวระหว่างจีน – อาเซียน ยกระดับประสิทธิภาพการค้าระหว่างกัน

ความเห็นสคต. งาน CAEXPO เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญระหว่างจีน – อาเซียน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงทุกปี ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและกระชับความร่วมมือทางการค้ากับประเทศจีน และมีการจัดคณะผู้ประกอบการมาจัดแสดงสินค้าด้วย ในปีนี้ ผู้ประกอบการไทยที่จะมาจัดแสดงสินค้ามีจำนวน 76 ราย สินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย สินค้าอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเครื่องสำอาง สินค้าของตกแต่งบ้าน ฯลฯ จากงานทุกครั้งที่ผ่านมา สคต.หนานหนิง มีความเห็นว่า  งาน CAEXPO เป็นโอกาสและช่องทางที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการที่นำสินค้าไทยมาทดลองตลาดจีน เนื่องจากมีผู้เข้าชมงานที่เป็นบริษัทจัดซื้อของจีนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ฮอลล์ไทยรวมถึงสินค้าไทยได้รับความนิยมในตลอดมาทุกปี

ในขณะเดียวกัน งาน CAEXPO ก็ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าร่วมชมงานแต่ไม่ได้นำสินค้ามาจัดแสดงเหมือนกัน เนื่องจากระหว่างงานมีการจัดงานเจรจาสินค้าหลายประเภท และมีบริษัทจีนเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาโอกาสทางการค้ากับบริษัทจีนได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจงานดังกล่าวและประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเดิมสามารถติดต่อสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา: https://www.sohu.com/a/434387616_771920

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-08-16/detail-ihcsfruk6278545.shtml

thThai