ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ณ เมืองฮ่องกง ระหว่าง 7 – 13 สิงหาคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง Mr. Paul Chan (Financial Secretary) เปิดเผยว่าฮ่องกงวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้ง (Night Bazaars) งานประชุม (Conferences) และงานแสดงสินค้า (Exhibitions) อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth Forecast) ในปี 2566 เป็นตั้งเป้าเติบโต 4 – 5 % จากเป้าหมายเดิม 3.5 – 5.5%

 

Mr. Paul Chan กล่าวเพิ่มเติมว่าฮ่องกงจะยกระดับความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพ นวัตกรรมสมัยใหม่ และกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Experience) ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 โดยแม้ว่าในปัจจุบันสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้โอกาสนี้ในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการกระจายนักท่องเที่ยว (Diversified) สร้างมูลค่าเพิ่ม (High Value Added) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อาทิ การจัดงานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงเดินทางเข้าฮ่องกงได้

 

จากข้อมูลพบกว่านักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม งานคอนเสิร์ต งานศิลปะ เช่น งาน Ani-com and Games Hong Kong 2023 ในเดือนกรกฎาคม ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ฮ่องกงประกาศแผนการดึงดูดนักท่องเที่ยว

สถิตินักท่องเที่ยวในฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.6 ล้านคน เฉลี่ย 116,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 30% จากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่และอาเซียนฟื้นตัวเป็น 70% จากระดับก่อนโควิด-19 แล้ว

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก สคต.

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของฮ่องกงเช่นเดียวกับประเทศไทย รัฐบาลฮ่องกงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท รวมทั้งการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ

 

ในส่วนของผู้ประกอบการไทย ถือเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอาหารไทย ขนมขบเคี้ยว หรือ สินค้าเวชภัณฑ์จำพวกยา อาหารเสริม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกส่งสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวเอเชีย และที่สำคัญ สินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ และเชื้อชาติ อาทิ ชาวตะวันออกกลาง ชาวจีน ชาวคอเคเชียน เหล่านี้เป็นต้น หากผู้ประกอบการท่านใดที่มีสินค้าแปลกใหม่ และประสงค์จะนำเข้ามาในตลาดฮ่องกง สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง หรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com

 

แหล่งข้อมูล : -หนังสือพิมพ์ South China Morning Post

https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3230931/hong-kong-launch-night-bazaars-organise-more-conferences-and-exhibitions-drive-economic-recovery

 

thThai