การส่งออกสัตว์ปีกของบราซิลที่เติบโตท่ามกลางการคุกคามของไข้หวัดนกซึ่งพบครั้งแรกในบราซิลในเดือน พฤษภาคม 2566 และตั้งแต่นั้นมาก็มีการระบาดที่ได้รับการยืนยันถึง 63 ครั้ง จากการป่วยที่ได้รับการยืนยัน 63 ราย ซึ่ง 62 รายเกิดขึ้นในนกป่าและมีเพียง 1 รายในสัตว์ยังชีพ (นกบ้าน) กรณีเหล่านี้ไม่ควรส่งผลให้เกิดผล กระทบทางการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ – เฉพาะกรณีที่ควรส่งผลกระทบต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้ระงับการนําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบราซิล
สมาคมโปรตีนจากสัตว์บราซิล (ABPA) ระบุรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 สูงถึง 5.168 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 (4.728 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนมิถุนายน 2023 การส่งออกเนื้อไก่ของบราซิลสูงถึง 446,200 ตัน ซึ่งสูงกว่าในเดือนเดียวกันของปี 2022 ถึง 3.2% (432,500 ตัน)
ขณะที่รายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 887.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าเดือนมิถุนายน 2022 ถึง 6.7% หรือ 951.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีประเทศเป็นผู้นําเข้าหลักในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 ได้แก่
จีน: 390,700 ตัน (สูงกว่าครึ่งแรกของปี 2022 33%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 200,100 ตัน (-18.3%) แอฟริกาใต้: 189,700 ตัน (+16.5%) ซาอุดิอาระเบีย: 176,800 ตัน (+8.4%)
พลวัตที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั่วโลกทำให้การเติบโตของผลผลิตจากอุตสาหกรรมไข่ทั่วโลก ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยดี โดย Poultry World วิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมและของการผลิตและ การค้าไข่ทั่วโลกพัฒนาและเติบโตการอย่างโดดเด่น
สำหรับคาดการณ์ผลกระทบต่อบราซิล National Union of Agricultural Federal Tax Auditors (Anffa Sindical) ได้ประเมินผลกระทบประจําปีต่อเศรษฐกิจของบราซิล 21.7 พันล้าน จากการที่มีการแพร่กระจาย ของโรคในฟาร์มเชิงพาณิชย์ในบราซิล
นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าโรคไข้หวัดนกทำให้ลดการจ้างงาน 46,000 ตําแหน่งในภาคส่วนต่างๆ และการเก็บภาษีลดลง 1.3 พันล้านเฮอัล รวมทั้งรายได้ของบราซิลลดลง 3.8 พันล้านเฮอัล ผลกระทบที่มากที่สุด คือ ธุรกิจการเกษตรที่สูญเสียงาน 26,000 ตําแหน่ง ทั้งนี้ สำหรับวิกฤตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรตีน จากสัตว์ เพื่อให้โปรโตคอลระหว่างประเทศเกี่ยวกับไข้หวัดนกมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ควรจัดทำภายในขอบเขต
ขององค์การสุขภาพสัตว์โลกเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อการรับประกันการจัดหา เนื้อไก่ให้กับตลาดโลก บราซิลเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคไข้หวัดนก ที่ทําให้เกิดโรคสูงในฟาร์มเชิงพาณิชย์ ส่วนอีก 3 ประเทศ คือ ปารากวัย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ต่อมารัฐบาลบราซิลประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ศกนี้ ว่าจะให้เงินทุนเพื่อต่อสู้กับไวรัสในประเทศ มาตรการชั่วคราวที่ประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva จัดสรรเงิน 200 ล้านรูปี (40.7 ล้านดอลลาร์) เพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนกเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เนื่องจากการแพร่กระจายของโรค อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ การดําเนินการเพื่อควบคุมกรณีไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูง รวมถึงการระบุตัวตน อย่างรวดเร็ว การทดสอบและการดูแลสุขภาพของผู้ต้องสงสัย บราซิลยังคงปราศจาก HPAI กรณีไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูงในการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ และรักษาสถานะปลอดโรคไข้หวัดนกกับองค์การ สุขภาพสัตว์โลก รวมทั้งยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย บราซิลยืนยันกรณีแรกของ HPAI ในนกป่า บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกไก่อันดับต้น ๆ ของโลก ยืนยันกรณีไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูงแต่เฉพาะในนกป่า และรัฐบาลบราซิลยืนยันชนิดย่อย H5N1 ของไวรัส HPAI ในนกทะเลสองตัวบนชายฝั่งของรัฐเอสปิริโต ซานโต (Espirito Santo) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล ทั้งนี้ เนื่องจากตรวจพบกรณีในสัตว์ป่าสถานะของบราซิลจึง “ปลอด HPAI” จึงไม่ได้รับผลกระทบ
บราซิลเพิ่มการ รัฐบาลบราซิลในปีนี้เพิ่มการลงทุน 19 เท่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ ที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการของรัฐบาลกลางหกแห่ง และเพิ่มงบประมาณโดยรวมของบริการด้านสุขภาพ และตรวจสอบสัตว์และพืชประมาณ 12% เป็น 42 ล้านดอลลาร์ และจําเป็นต้อง มีการทดสอบเพิ่มเติมภายในรัศมี 10 กม. (6.2 ไมล์) ของการระบาดของเอสปิริโต ซานโต รวมถึงฝูงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ และจะเฝ้าระวังผู้ป่วย ที่อาจเกิดขึ้นจากนกป่าทั่วประเทศ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลบังคับดำเนินการป้องกันไข้หวัดนก โดยใช้มาตรการเข้มข้นในการทดสอบเชื้อไข้หวัดนกและระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจากไวรัสไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูง ซึ่งตรวจพบ ในหมู่นกป่าในประเทศ ทำให้บราซิลยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดนำเข้าของบราซิล อาทิ จีน แอฟริกาใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งไม่กระทบต่อยอดส่งออกสัตว์ปีกของบราซิล ซึ่งการส่งออกสัตว์ปีกของบราซิลจะทำสัญญาระยะยาวกับผู้นำเข้ารายใหญ่เพื่อรักษาตลาดและสามารถวางแผนการผลิตเพื่อป้อนตลาดสัตว์ปีกได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai