รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือน สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1

thThai