เงินเฟ้อฟิลิปปินส์ ชะลอตัว 6 เดือนติดต่อกัน

thThai