ฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนในห้าเดือนแรกของปี

ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ณ เมืองฮ่องกง ระหว่าง 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566

ฮ่องกงต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัวเลขของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เริ่มกลับมาที่ปริมาณมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐ ฯ ที่กลับมาประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ และสหภาพยุโรปมีปริมาณกว่า 36 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจหรือเป็นกรณีจำเป็น

 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาเฉลี่ยในเมืองประมาณ 4.3 คืน ในขณะที่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.6 คืน ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่มากกว่าก่อนเกิดโรคโควิด-19ที่ใช้เวลาในเมืองเฉลี่ยเพียง 3.2 คืน

 

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อการพักผ่อนมากขึ้นคิดเป็นจำนวนประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวคิดเป็นปริมาณแล้วยังคงต่ำกว่าร้อยละ 61 ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และนักท่องเที่ยวชาวแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 26 ถึง 45 ปี และเดินทางมายังเมืองฮ่องกงโดยรถไฟสายด่วยเส้นทาง กวางเจา-เซินเจิ้น-ฮ่องกง โดยนิยมถ่ายเซลฟี่ตามจุดต่างๆ เช่น สถานีตำรวจใน Yau Ma Tei และนิยมการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติบนเกาะลันเตา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการนั่งเรือ Star Ferry และชิมไอศกรีม Mobile Softee อยู่ในลิสต์ที่ต้องทำ

 

ฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนในห้าเดือนแรกของปี

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก สคต.

ปริมาณนักท่องเที่ยวที่กลับมาส่งสัญญาณบวกไปยังธุรกิจในหลายภาคส่วน อาทิ ภาคการบิน ธุรกิจโรงแรมธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจท่องเที่ยวที่ถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจฮ่องกง นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงธุรกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาล

 

ในส่วนของผู้ประกอบการไทย ถือเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอาหารไทย ขนมขบเคี้ยว หรือ สินค้าเวชภัณฑ์จำพวกยา อาหารเสริม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกส่งสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวเอเชีย และที่สำคัญ สินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ และเชื้อชาติ อาทิ ชาวตะวันออกกลาง ชาวจีน ชาวคอเคเชียน เหล่านี้เป็นต้น หากผู้ประกอบการท่านใดที่มีสินค้าแปลกใหม่ และประสงค์จะนำเข้ามาในตลาดฮ่องกง สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง หรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com

 

แหล่งข้อมูล : -หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน 2566

thThai