เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ฟื้นตัวต่อเนื่อง อานิสงค์จากการบริโภคภายในที่แข็งแกร่ง

thThai