ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๖๘ (68th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ปี ๒๕๖๖

thThai