Albert Heijn ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ กำลังขยายจำนวนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มขึ้น

Albert Heijn ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์มีความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดและเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในซุปเปอร์มาร์เก็ต Albert Heijn มากขึ้น และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค โดย Albert Heijn มีสินค้าใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิควางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้ามากกว่า 75 รายการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ทำให้ Albert Heijn กลายเป็นผู้นำด้านการค้าปลีกสำหรับกลุ่มสินค้าออร์แกนิคและเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคให้เลือกหลากหลายประเภทมากที่สุดในเนเธอร์แลนด์ และหลากหลายแบรนด์ทั้ง Private Label Brands และ Premium Brands ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจาก Albert Heijn ได้ทั้งทางออนไลน์และที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทั้งหมดเป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

Albert Heijn เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตดัตช์แห่งแรกที่ให้การสนับสนุนสินค้าออร์แกนิคในฐานะผู้ค้าปลีก และเริ่มต้นขยายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว และยังคงขยายจำนวนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน Constantijn Ninck Blok ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising & Formats ของ Albert Heijn กล่าวว่ายอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ Albert Heijn มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมองว่าการขยายตลาดและเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นส่วนสำคัญของภารกิจ (Mission) ของ Albert Heijn ที่จะทำให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นได้

สำหรับสินค้าใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่เพิ่มขึ้นมาทั้ง 75 รายการ ได้แก่ เบอร์เกอร์เนื้อ (Ultimate Beef Burger) เนื้อปลาเทราท์รมควัน (Smoked Trout Fillet) และ Mini Mozzarella เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกแบบออร์แกนิคให้กับผู้บริโภค ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ถั่วงอกอ่อน ฟักทอง และบีทรูท ที่วางจำหน่ายใน Albert Heijn จะเป็นสินค้าที่เป็นออร์แกนิคเท่านั้น ลูกค้าของ Albert Heijn ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้บริโภคกว่า 80,000 ราย ที่เป็นสมาชิก Mijn Albert Heijn Premium ซึ่งจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทั้งหมด สมาชิกมากกว่าร้อยละ 50 มีการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทุกสัปดาห์ และมียอดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าการเป็นสมาชิก Mijn Albert Heijn Premium

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหลายรายการมียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์พาสต้าออร์แกนิคที่มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท ​Organic White Wine และ Organic Rosé Wine มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 หัวหอมและกระเทียมออร์แกนิคมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมันฝรั่งออร์แกนิคมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่เป็น Private Label Brands ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ กล้วย ขิง และแตงกวา โดยเฉพาะในพื้นที่เขต Flevoland ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และ Limburg ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ที่มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มขึ้นมากที่สุด

บทวิเคราะห์และความเห็น สคต.

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสําคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างมาก ทําให้มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิคที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิคทั่วโลกจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และคาดว่ามูลค่าซื้อขายสินค้าออร์แกนิครวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าออร์แกนิคมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

แม้ว่าชาวดัตช์จะให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงเป็นผู้บริโภคที่มีปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าโดยมุ่งเน้นด้านราคาและคุณภาพเป็นหลัก ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความละเอียดอ่อนด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวดัตช์เป็นอย่างมาก ดังนั้นราคาและคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่ Albert Heijn ให้ความสำคัญอย่างมากเสมอแม้ว่าจะเป็นสินค้าลดราคาก็ตาม เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคในระยะยาว เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ และเพื่อให้ตลาดสินค้าออร์แกนิคเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

thThai