สถาบัน CaixaBank Reserach ได้เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจของมาดริดล่าสุดว่า  มาดริดเป็นแคว้นที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ใหญ่ที่สุดของสเปน มีประชากรอาศัยอยู่ในแคว้นมาดริด 6.85 ล้านคนในปี 2565  คิดเป็นสัดส่วน 14.3% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ  แคว้นมาดริดมี GDP/หัว อยู่ที่ 34,821 ยูโร (ปี 2564) ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP/หัว ของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ 25,498 ยูโร

 

เศรษฐกิจของแคว้นมาดริดที่สำคัญ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ (สัดส่วน 41.5%) การค้า ขนส่งและที่พักอาศัย (27%) และอุตสาหกรรมการผลิต (สัดส่วน 6.2%)  ในแง่การส่งออก มาดริดไม่ได้เป็นแคว้นที่เศรษฐกิจมุ่งส่งออก (export-oriented region) เป็นหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของมาดริดมีเพียง 17% ของ GDP ของแคว้นฯ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ  สินค้าส่งออกหลักๆ จากมาดริด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยา (สัดส่วน 29% ของมูลค่าการส่งออกรวม)  ผลิตภัณฑ์พลังงาน (สัดส่วน 17.5%)  และอุปกรณ์การขนส่ง (สัดส่วน 7.7%)

 

เศรษฐกิจของมาดริดดำเนินอยู่ในระดับที่เหมือนกันกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  ในปี 2565  อัตราการขยายตัวของ GDP ของมาดริดคาดว่า จะอยู่ที่ 5.7% ซึ่งได้รับการเกื้อหนุนจากธุรกิจภาคบริการและส่งผลให้การส่งออกพลิกตัวขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา สถาบันฯ คาดว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจของมาดริดจะชะลอตัวลง โดยอัตราการขยายตัวของ GDP น่าจะอยู่ราว 2.2%  และโดยที่เศรษฐกิจของมาดริดหลักอยู่ที่ธุรกิจในภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (value-added business services)  จึงทำให้เป็นแคว้นหนึ่งที่อยู่ในสถานะที่รับประโยชน์จากเงินกองทุนของ EU เพื่อการกระตุ้นการลงทุน

 

ในแง่การบริโภคและธุรกิจบริการของมาดริดเป็นไปด้วยดี  ธุรกิจค้าปลีก (ในแง่มูลค่า) ขยายตัว 0.4% ในปี 2565 (ธุรกิจค้าปลีกทั้งประเทศขยายตัวลดลง -1%)  และอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเงินเฟ้อ  โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 อัตราการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกของมาดริดอยู่ที่ 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ซึ่งอยู่ในอันดับ 3 รองจากเกาะบาเลียริค (12%) และเกาะคานารี (11%)) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ 6.9%

 

การส่งออกของมาดริดถือว่าดีกว่าทั้งประเทศโดยเฉลี่ย  โดยในปี 2565  สินค้ากลุ่มพลังงานและเคมีภัณฑ์ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสูงถึง 46.2% (เทียบกับทั้งประเทศที่ 22.9%) และขยายตัวที่ 19% ในไตรมาสแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งขยายตัว 14.6%

 

ในส่วนของการจ้างงาน แม้ตัวเลขแรงงานที่ลงทะเบียนกับระบบประกันสังคมในปีที่ผ่านมาจะขยายตัวถึง 4.7% (เทียบกับทั้งประเทศที่เฉลี่ย 3.9%) และในปี 2566 สถาบันฯ ก็สังเกตว่า การจ้างงานจะชะลอตัวในระดับปานกลาง  ขณะที่การจ้างงานในปีที่ผ่านมาโดดเด่นในธุรกิจสื่อสาร คมนาคม บริการวิชาชีพ โรงแรมและร้านอาหาร  ในไตรมาสแรกของปี 2566 อัตราการว่างงานในมาดริดอยู่ที่ 11% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศที่ 13.3%

 

ความเห็นของ สคต.

มาดริดเป็น 1 ใน 17 แคว้นของสเปน และแม้จะไม่ได้เป็นแคว้นที่เศรษฐกิจมุ่งส่งออก แต่ก็ถือว่าเป็นแคว้นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูงของสเปน นอกเหนือจากแคว้นกาตาโลเนีย และอันดาลูเซีย  ในแง่การค้าระหว่างไทยกับมาดริด นั้น  ในปี 2565  มาดริดนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นมูลค่า 421.67 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  และในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2566  มาดริดนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นมูลค่า 174.64 ล้านยูโร  สินค้าที่มาดริดนำเข้าจากไทยมากที่สุด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  ข้าว เครื่องพิมพ์ ยางรถยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ปลากระป๋อง รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน ถุงมือยาง ซอสปรุงรส  เป็นต้น

 

ในปี 2565  มาดริดส่งออกสินค้ามาไทยเป็นมูลค่า 99.65 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.97% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  และในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2566  มาดริดส่งออกสินค้ามาไทยเป็นมูลค่า 38.19 ล้านยูโร  สินค้าที่มาดริดส่งออกมาไทยมากที่สุด ได้แก่ อาร์คลิลิคโฮโดรคาร์บอน ปลา กระดาษและเศษกระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิง  เศษอลูมิเนียม ตะกั่ว  อาหารสัตว์ เศษทองแดง เป็นต้น

——————————

ที่มา :   CaixaBank Research

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2566

thThai