กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียประกาศอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรหลายรายการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Development) ของรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียได้เริ่มใช้มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจกับสินค้าหลายรายการที่นำเข้าจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร (unfriendly countries)  เช่น ไวน์ ผลิตภัณฑ์ปลา และชิ้นส่วนก่อสร้างโพลียูรีเทน โดย Mr. Mikhail Mishustin นายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้ลงนามการแก้ไขร่างข้อมติ (Draft Resolution) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2566

 

สำหรับไวน์ที่มาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร รัสเซียได้มีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 12.5 เป็น 20%  (แต่ไม่ต่ำกว่า 1.5 ดอลลาร์ต่อลิตร) ในชั้นนี้  ผู้ผลิตไวน์ในรัสเซียได้มีการเพิ่มการจัดหาไวน์ของตนเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ และผู้บริโภคก็เลือกที่จะหันมาบริโภคไวน์รัสเซียมากขึ้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ในปี 2565 การผลิตเครื่องดื่มไวน์ภายในประเทศของรัสเซียมีปริมาณเพิ่มขึ้น 7 ล้านเดคาลิตร (จาก 43 ล้าน เป็น 50 ล้านเดคาลิตร) และในปี 2566 นี้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า การผลิตไวน์ในรัสเซียจะยังคงดำเนินต่อไปในแนวบวก  นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียยังให้ข้อมูลด้วยว่า รัสเซียมีสภาพการณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเพิ่มอุปทานไวน์จากประเทศที่เป็นมิตรและประเทศที่เป็นกลาง ซึ่งหากคำนึงถึงการผลิตไวน์ภายในประเทศ ประกอบกับการนำเข้าไวน์จากประเทศที่เป็นมิตรและประเทศที่เป็นกลาง ก็น่าจะทำให้รัสเซียมีปริมาณไวน์เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

 

นอกจากนี้ ในส่วนกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่นำเข้าจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร อัตราภาษีนำเข้าจะอยู่ที่ 35% จากเดิม 5% ในปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีของรัสเซียได้เริ่มเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการฯ สามารถสร้างการแข่งขันด้านราคาที่มีประสิทธิภาพในตลาด จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค และมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปด้วย

 

ในส่วนผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลสำเร็จรูปที่มาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร รัสเซียได้กำหนดห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของรัสเซีย การปฏิเสธการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลสำเร็จรูปจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และนอร์เวย์ จะทำให้ตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) ว่างลง อย่างไรก็ดี ตลาดดังกล่าวอาจถูกเติมเต็มได้โดยผู้ผลิตในประเทศที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการภายในประเทศต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตรัสเซียที่จะเพิ่มปริมาณการผลิต ตลอดทั้งขยายขอบเขตและเพิ่มจำนวนงาน (jobs) ในส่วนนี้ได้

 

นอกจากนี้ รัสเซียยังมีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้า 50% สำหรับไม้อัด และอัตราภาษีนำเข้า 35% สำหรับชิ้นส่วนก่อสร้างโพลียูรีเทน ที่นำเข้ามาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรอีกด้วย

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ รัฐบาลรัสเซียได้เคยอนุมัติการจำกัดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง ข้าวสาลี เมสลิน ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง เรพซีด ทานตะวัน และหัวบีทน้ำตาล ที่นำเข้ามาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรมาแล้ว โดยการจำกัดดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

 

การใช้มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจกับสินค้าหลายรายการจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร (unfriendly countries) ของรัสเซียดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะเป็นการตอบโต้ของรัสเซียต่อการคว่ำบาตรจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัสเซียที่เน้นการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคการผลิตของประเทศ อย่างไรก็ดี การดำเนินการของรัสเซียในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้สินค้าจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรที่ถูกใช้มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจมีการหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในตลาดรัสเซีย ซึ่งน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศที่เป็นมิตรหรือประเทศที่เป็นกลางสามารถเข้ามาทดแทน หรือแข่งขันด้านราคาในตลาดรัสเซียได้แม้รัสเซียจะมีการสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตสินค้าดังกล่าวภายในประเทศก็ตาม

 

ที่มา:

– The Ministry of Economics announced the rates of import duties on a number of goods from unfriendly countries (https://iz.ru/1549225/2023-07-25/minek-soobshchil-o-stavkakh-vvoznykh-poshlin-na-riad-tovarov-iz-nedruzhestvennykh-stran)

– Russia approves list of imported seeds restricted for import (https://iz.ru/1537010/2023-06-29/v-rossii-utverdili-perechen-ogranichennykh-dlia-vvoza-importnykh-semian)

thThai