อุตสาหกรรมเช็กเตรียมผลิตเพิ่ม ได้แรงหนุนจากยานยนต์กระเตื้อง

เนื่องด้วยปัญหาห่วงโซ่การผลิตที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้ได้เริ่มคลี่คลายลง  ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลง  และการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเช็กในเดือนพฤษภาคม 2566 ขยายตัวขึ้นเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนั้นพบว่าการผลิตขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.6

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติเช็ก (ČSÚ) นายลูคัส โควานดา นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความเห็นว่าสถานการณ์ในสาธารณรัฐเช็กขณะนี้ดีกว่าที่คาดไว้  การเติบโตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเช็กเตรียมผลิตเพิ่ม ได้แรงหนุนจากยานยนต์กระเตื้องการผลิตได้รับแรงหนุนหลักจากการผลิตรถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ และอุตสาหกรรมยานยนต์ของเช็กได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่เริ่มเป็นไปในทิศทางบวก  บริษัทรถยนต์ในประเทศสามารถเริ่มการผลิตได้เร็วขึ้นและตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งมีปริมาณความต้องการสินค้าสะสมมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ตลอดทั้งปีนี้คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้น ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตรถยนต์ที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศ

โดยตัวเลขการค้ากับต่างประเทศในเดือนพฤษภาคมพบว่าดีกว่าที่คาดไว้เช่นเดียวกัน โดยดุลการค้าเกินดุล 1.18 หมื่นล้านเช็กคราวน์  และเมื่อเทียบรายปี พบว่าดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นเกือบ 4 หมื่นล้านเช็กคราวน์  ที่ผ่านมาการค้าต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ในต่างประเทศ โดยเมื่อราคาพลังงานลดลง ต้นทุนการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน หรือก๊าซ ก็ลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ สาธารณรัฐเช็กยังเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ารายใหญ่ไปยังส่วนอื่นๆ ของยุโรป ดังนั้น การค้ากับต่างประเทศจึงได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ปีที่แล้วมีการขาดดุลประมาณ 200 พันล้านเช็กคราวน์ แต่ปีนี้คาดว่าการค้าระหว่างประเทศจะเกินดุลในราว 5-10 พันล้านเช็กคราวน์

ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กได้ปรับตัวในทิศทางบวกได้แล้ว แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของเช็ก ยังอยู่ในภาวะขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่/ถ่านหิน ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากถึง 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขุดถ่านหินที่ลดลง การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่นๆ อุตสาหกรรมเคมี และโลหะขั้นมูลฐานพบว่าลดลงถึงเลขสองหลัก  มูลค่าของคำสั่งซื้อใหม่ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่สำรวจในเดือนพฤษภาคม 2566ลดลงร้อยละ 4.4   คำสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ในประเทศลดลงร้อยละ 3.9  ตัวเลขที่ลดลงมาจากคำสั่งซื้อใหม่ในการผลิตโลหะพื้นฐานและอุตสาหกรรมเคมีที่ลดลง ตามรายงานของสำนักงานสถิติเช็ก จำนวนพนักงานที่ลงทะเบียนโดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.7 อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างขั้นต่ำขั้นต้นเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

ราคาพลังงานที่ลดลงส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็ก โดยแนวโน้มการเพิ่มการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ในตลาดเช็ก เป็นโอกาสทางการตลาดสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม semi-conduct อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช็กที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการพัฒนาไปในทิศทางบวก เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้สาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ของสาธารณรัฐเช็กเริ่มสามารถวางแผนและเพิ่มการผลิตได้มากขึ้น  ประกอบกับราคาพลังงานที่ลดลง ทำให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มมั่นใจและเตรียมขยายการผลิตในช่วงไตรมาสท้ายของปี

ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น  แนวทางการขยายตลาดอาจพิจารณา การสร้างพันธมิตรกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในเรื่องการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการอาจหาข้อมูลโดยตรงจากผู้นำเข้าทั้งในเรื่องความต้องการเฉพาะในตลาดเช็ก วางแผนการผลิต และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าใหม่ ๆ อาทิ การผลิตรถยนต์ EV การผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วน เป็นต้น

 

thThai