นักพัฒนาค้าปลีกออนไลน์เช็กเตรียมเปิดตัวลงทุนกองทุนใหม่และเชื่อมโยงค้าปลีกออนไลน์

 

นายโทมัส คูป นักธุรกิจบริการจัดส่งสินค้าของชำของเว็ปไซต์ร้านค้าออนไลน์ Rohlik.cz ได้เปิดตัวกลุ่มการลงทุนใหม่ชื่อ TCF Capital ซึ่งจะดำเนินการในสาธารณรัฐเช็ก ยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก โดยเงินทุนของ TCF Capital จะนำมาลงทุนใหม่ในกองทุนต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมลงทุน แต่กองทุนยังไม่เปิดให้มีการลงทุนจากภายนอก

นายโทมัส คูป ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านค้า Slevomat และ Dáme jídlo ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า foodora ได้เผยถึงแผนการพัฒนาธุรกิจว่าจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ทำกำไร มีสินค้าและบริการที่น่าสนใจ รวมทั้งทีมงานที่มีทัศนคติที่ดี และเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ได้นอกเหนือจากเรื่องการเงิน สำหรับเว็บไซต์ของกองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์เกินกว่า 720 ล้านยูโร โดยมี Rohlik Group เป็นสินทรัพย์หลัก ซึ่งนายโทมัส คูป ระบุว่า Rohlik Group จะเป็น “ยูนิคอร์น” แห่งแรกของเช็ก ปัจจุบันนี้ Rohlik ยังไม่ได้รวมเข้ากับกองทุนในเชิงโครงสร้าง โดยยังคงทำงานแยกกัน แต่งานเชื่อมต่อกัน

กองทุนดังกล่าวจะมุ่งเน้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce สินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายได้เร็ว และโลจิสติกส์เป็นหลัก  รวนักพัฒนาค้าปลีกออนไลน์เช็กเตรียมเปิดตัวลงทุนกองทุนใหม่และเชื่อมโยงค้าปลีกออนไลน์มทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยง นายโทมัส ระบุว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจการผลิตอาหารต่างประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง เนื่องจากนักลงทุนไม่สนใจกลุ่มธุรกิจนี้ เช่นเดียวกับกองทุนจำนวนมากดังกล่าวที่กำลังเติบโตในยุโรปกลางต่างก็ไม่สนใจกับธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน  ซึ่งการที่บริษัทประเภทนี้เข้ากองทุน จึงคาดหวังว่าจะสามารถมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางหรือแผนงานของบริษัทได้  โดยระบุว่ามีความสนใจบริษัทที่สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีการบริหารงานโดยทีมงานที่มีแนวความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้มีโอกาสทางการตลาด

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

ปัจจุบันสินค้าออนไลน์หรือ e-commerce ในสาธารณรัฐเช็กยังพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และราคาพลังงานในสาธารณรัฐเช็ก ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น และมีผลกระทบต่อธุรกิจการค้าออนไลน์เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ดี  ธุรกิจออนไลน์ยังมีโอกาสขยายตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตัวแผนการลงทุนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของเช็ก  โดยมีแผนการนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ e-commerce

สำหรับผู้ประกอบการไทย ควรติดตามสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์  และนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการผลิต ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  ทั้งนี้ การนำข้อมูลที่มาจากกลุ่มค้าปลีกออนไลน์ เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ในตลาดเช็กจะมีความคึกคักมากขึ้นด้วยการลงทุนใหม่ ๆ ทำให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาของตลาดออนไลน์ในเช็กชัดเจนมากขึ้น

thThai