e-commerce สัญชาติจีนสองรายใหญ่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายนำเข้าสหรัฐฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2023 The Select Committee on the Chinese Communist Party สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯประกาศรายงาน Fast Fashion and the Ugyhur Genocide: Interim Findings ซึ่ง The Committee ระบุว่า เป็นการทำงานต่อเนื่อง ดังนั้น รายการค้นพบครั้งนี้จึงยังไม่ใช่การทำงานและการค้นพบที่สมบูรณ์ แต่เป็นเพียงการเน้นให้เห็นข้อมูลสำคัญที่ค้นพบเรื่องบริษัท fast fashion ของจีน และการทำธุรกิจค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนในสหรัฐฯ ที่ The Committee เชื่อว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องแจ้งคนอเมริกันให้ทราบ

 

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ Section 321 Tariff Act of 1930 หรือ de minimis rule ที่ยอมให้นำเข้าสหรัฐฯสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 800 เหรียญโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า พบว่าในปีงบประมาณ 2022 มีพัสดุที่เป็น de minimis มากกว่า 985 ล้านชิ้นถูกส่งเข้าสหรัฐฯโดยไม่แจ้งข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้พิจารณาความเสี่ยงที่เป็นการนำเข้าผิดกฎหมาย

e-commerce สัญชาติจีนสองรายใหญ่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายนำเข้าสหรัฐฯ

e-commerce สัญชาติจีนสองรายใหญ่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายนำเข้าสหรัฐฯ

ที่มา: The Select Committee On The Chinese Communist Party: “Fast Fashion and the Ugyhur Genocide: Interim Findings”, June 22, 2023

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็นจาก สคต ลอสแอนเจลิส

 

1. The House Select Committee on the Chinese Communist Party ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแผนการทำงาน “ที่จะเป็นการปกป้องคนอเมริกัน เศรษฐกิจอเมริกัน และการคุกคามของพรรคคอมมูนิสต์จีน และสร้างหลักประกันว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถแข่งขันกับประเทศจีนได้”

 

2. เป้าหมายของ de minimis rule คือ เพื่อลดภาระของศุลกากรสหรัฐฯในการตรวจเช็คพัสดุและเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่มูลค่าต่ำ ที่ปัจจุบันกำหนดว่าต้องไม่เกิน 800 เหรียญฯ

 

3. Digital Commerce 360 วิเคราะห์ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯพบว่า ในปี 2022 ตลาดค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สหรัฐฯมียอดขายประมาณ 1.03 ล้านล้านเหรียญฯ ข้อมูลล่าสุดของ The Census Bureau กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯระบุว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ยอดขายปลีกในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนในยอดขายปลีกโดยรวมร้อยละ 15.1 คิดเป็นมูลค่า 272.6 พันล้านเหรียญฯเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2022 ร้อยละ 7.8

 

4. ตลาดค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สหรัฐฯมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นระบบค้าปลีกที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคสหรัฐฯในเรื่องความสะดวกสบายในการซื้อหาสินค้า และตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจด้วยการลดช่องทางการจำหน่ายที่เป็น brick-and-mortar และเพิ่มการค้าทางออนไลน์

 

5. รายงานของ The Select Committee on the Chinese Community Party ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐฯกำลังปิดกั้นโอกาสการใช้ de minimis rule ในการส่งสินค้าไปขายในสหรัฐฯ สคต ลอสแอนเจลิสมีความเห็นว่า de minimis rule สหรัฐฯ ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยหลายระดับธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯทางช่องทางค้าปลีกระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ cross-border e-commerce ที่อาจเป็นการใช้ platform ที่มีอยู่แล้วในสหรัฐฯ หรือการสร้างช่องทางขายตรงด้วยตนเองผ่านทาง social media ประเภทต่างๆ ตราบใดที่ผู้ประกอบการไทยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสหรัฐฯอย่างเข้มงวด และรักษาจริยธรรมในการทำธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: ข่าวข้างบนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่จัดทำและนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป และบางส่วนเป็นความเห็นส่วนบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นำมารวบรวมเผยแพร่เพื่อแก่ผู้สนใจ เนื่องจากเป็นข้อมูลและความเห็นจากบุคคลที่สาม การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเฉพาะบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
thThai