เศรษฐกิจขี้เกียจ นำความต้องการที่เติบโตของอุตสาหกรรมบริการภายในเมืองเดียวกันของจีน

จากความเจริญทางเทคโนโลยี ประกอบกับวิถีชีวิตที่ ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ใช้ทรัพยากรน้อยลง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น ทำให้ในปี 2565 ขนาดของตลาดอุตสาหกรรมภาคบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกันในประเทศจีนสูงถึง 13,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 YoY ในจำนวนสัดส่วนนี้ การบริการจัดส่งสินค้าภายในเมืองเดียวกัน อาทิ SF Express, dada เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 55.4 ของอุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกันทั้งหมด รองลงมาคือ การให้บริการจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งในเมืองเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และบริการไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันในเมืองเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ คาดว่าตลอดทั้งปี 2566 ขนาดของตลาดอุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกันจะสูงถึง  1.6 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

  1. การให้บริการจัดส่งสินค้าภายในเมืองเดียวกัน คือการให้บริการจัดส่งโลจิสติกส์ที่สะดวกและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ภายในเมืองเดียวกัน ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ เดลิเวอรี่ และอาหารสด เป็นต้น เริ่มมีความต้องการในการจัดส่งที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกัน จากการสำรวจพบว่า ในปี 2565 ผู้บริโภคชาวจีนใช้บริการเดลิเวอรี่ในการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าปลีกในเมืองเดียวกันมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.4 ของประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนใช้บริการเดลิเวอรี่ทั้งหมด รองลงมาคือการใช้บริการจัดส่งดอกไม้สดและเค้ก คิดเป็นร้อยละ 51.8 และบริการจัดส่งสินค้าผักและผลไม้สด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ตามลำดับ

 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกันหลักๆ ได้แก่ Meituan, Eleme และ SF Express เป็นต้น ตัวอย่าง แพลตฟอร์ม Meituan และ Eleme ที่ให้บริการจากการอาศัยธุรกิจ Takeaway และมีวิธีการดำเนินธุรกิจโดยการสะสมและสร้างรากฐานผู้ให้บริการขับขี่ส่งสินค้า รวมไปถึงจำนวนผู้ใช้บริการ จากนั้นค่อยๆ ขยายไปสู่การบริการจัดส่งอื่นๆ ในส่วนของแบรนด์ขนส่ง SF ได้สร้างบริการจัดส่งสินค้าระดับไฮเอนด์ เช่น SF FlashEx โดยอาศัยจุดแข็งที่นำเสนอการบริการระดับมืออาชีพ และชื่อเสียงของแบรนด์ในด้านโลจิสติกส์ส่งด่วน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มที่ให้บริการคลายคลึงกัน อาทิ DaDa, JD.com, Hema Fresh เป็นต้น

 

  1. บริการจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง คือ การให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ภายในเมืองเดียวกัน การบริการจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งในเมืองเดียวกันจะเป็นลักษณะของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ผสมผสานรูปแบบการค้าระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ อย่าง Yonghui, Sam’s Club เป็นต้น ที่มีทั้งหน้าร้านออฟไลน์และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน รวมถึงแพลตฟอร์มช๊อปปิ้งชื่อดังที่ไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ อย่าง Taobao และ Pinduoduo เป็นต้น ข้อมูลจาก IiMedia ระบุว่า ในปี 2565 จํานวนผู้ใช้บริการเลือกซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งในเมืองเดียวกันในประเทศจีนมีถึง 450 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 YoY

 

ปัจจุบัน ในตลาดการแข่งขันบริการจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งในเมืองเดียวกัน มีการใช้แพลตฟอร์มในการให้บริการหลักๆ ได้แก่ Alibaba, JD.com, Pinduoduo เป็นต้น แพลตฟอร์ม Alibaba มีรูปแบบให้บริการสินค้าราคาาต่ำที่มีคุณภาพสูง และการจัดส่งที่รวดเร็ว แพลตฟอร์ม JD.com สามารถจัดหาสินค้าอาหารสด อาหาร ของใช้ประจําวันและอื่นๆ ที่จัดส่งภายในหนึ่งชั่วโมง เป็นต้น

 

  1. บริการไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันในเมืองเดียวกัน คือการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำความสะอาดบ้าน แม่บ้าน ร้านเสริมสวย บริการซ่อมบำรุง การศึกษา และการฝึกอบรม เป็นต้น ด้วยความต้องการในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค การให้บริการดังกล่าวจึงนำเสนอในรูปแบบลักษณะเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีมูลค่าสูงสุด ในปี 2565 มีจำนวนผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้ ในประเทศจีนถึง 360 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 YoY

 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มผู้ให้บริการหลักๆ ในประเภทนี้ ได้แก่ Meituan, 58-home, Alibaba เป็นต้น โดยมีจุดแข่งในการบริการด้านบริการไลฟ์สไตล์ ที่แตกต่างกันไป แพลตฟอร์ม Meituan เป็นผู้นำในการให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ซึ่งครอบคลุมหลายประเภท อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย กิจกรรมสันทนาการ และการฝึกอบรมด้านการศึกษา เป็นต้น ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 ล้านคนทั่วประเทศ แพลตฟอร์ม 58-home เน้นบริการทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ย้ายบ้าน ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคน และ แพลตฟอร์ม Alibaba ให้บริการด้านสินค้าอาหาร สินค้ามือสอง การแพทย์และสุขภาพ ผ่านแพลตที่อยู่เครือของ Alibaba อาทิ แพลตฟอร์ม Koubei, Xianyu, Alijk.com เป็นต้น ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 400 ล้านคน

 

ในอนาคตการพัฒนาขออุตสาหกรรมบริการภายในเมืองเดียวกันของจีน จะมีการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ AI เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ คาดการณ์ปริมาณการสั่งซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่งและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการจัดส่ง ในส่วนของร้านค้าปลีกใหม่ จะตระหนักถึงการผสมผสานระหว่างการค้าออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพด้านการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

 

อุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกัน เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาดตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมบริการในเมืองเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายและปัญหามากมาย ซึ่งจําเป็นต้องติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอุตสาหกรรมบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกัน จะมีใช้โลจิสติกส์อัจฉริยะ การค้าปลีกใหม่ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน และการบริการทางคมนาคมจะถูกร่วมเข้าอยู่ในระบบเดียวกันเป็น Mobility as a Service เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกลายเป็นทิศทางการพัฒนาหลัก เพื่อสร้างระบบการบริการในเมืองเดียวกันให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : รูปแบบการค้าปัจจุบัน มีการเกิดขึ้นใหม่ในหลายรูปแบบ อุตสาหกรรมบริการภายในเมืองเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ ที่สร้างจุดแข็งในการเน้นให้บริการเฉพาะเมืองและเขตใกล้เคียงของเมืองนั้นๆ เพื่อลูกค้าจะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น รูปแบบบริการเฉพาะภายในเมืองเดียวกัน มีส่วนช่วยในการสร้างฐานลูกค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ผู้ประกอบการสามารถดูแลลูกค้าภายในพื้นที่ได้โดยตรง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค และสร้างการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อการควบคุมต้นทุนการส่งสินค้า ที่อาจเพิ่มขีดความสามารถทางด้านราคาในการแข่งขันได้ รูปแบบการบริการเฉพาะในเมืองเดียวกันจึงเป็นอีกโมเดลธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามอง ที่จะสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจในอนาคต

                       ที่มา:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767955511206478904&wfr=spider&for=pc

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

30 มิถุนายน 2566

thThai