ความสามารถในการแข่งขันโลกของคาซัคสถาน

ศูนย์ความสามารถในการแข่งขันโลก (World Competitiveness Center) ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (International Institute for Management Development หรือ IMD)  ณ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยคาซัคสถานได้อันดับ ที่ 37 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ ด้วยคะแนน 66.11 ซึ่งหากเทียบกับปีที่แล้ว อันดับของคาซัคสถานได้ขยับขึ้นหกอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าคูเวต (อันดับ 38) โปรตุเกส (อันดับ 39) และอินเดีย (อันดับ 40) แต่อันดับต่ำกว่าสเปน (อันดับ 36) และญี่ปุ่น (อันดับ 35)

 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกของ IMD มาจากการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยมีการประเมินสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน และนำเสนอการเปรียบเทียบ แนวโน้ม สถิติ และข้อมูลการสำรวจจากการวิจัยที่กว้างขวาง

 

หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า ในปีนี้ คาซัคสถานได้ปรับปรุงอันดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ขึ้นหนึ่งอันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 57 และอันดับประสิทธิภาพภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 23 ซึ่งดีขึ้นสองอันดับ และอันดับประสิทธิภาพภาคธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 31 ซึ่งสูงกว่าในปีที่แล้วหนึ่งอันดับ อย่างไรก็ดี ในส่วนอันดับของโครงสร้างพื้นฐาน คาซัคสถานได้หล่นลงมาหนึ่งอันดับจาก 46 เป็น 47  ในปีนี้

 

ในส่วนความสามารถในการแข่งขันโลกของไทย  ในปีนี้ IMD ได้ปรับอันดับไทยดีขึ้น 3 อันดับจากปีที่แล้ว โดยปีนี้ไทยมาอยู่ที่อันดับ 30 ซึ่งผลการจัดอันดับด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไทยอยู่ที่อันดับ 16 ดีขึ้น 18 อันดับจากปี 2565 ซึ่งอยู่อันดับที่ 34 ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ไทยอยู่ที่อันดับ 24  ดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2565 ซึ่งอยู่อันดับที่ 31 ด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ ไทยอยู่ที่อันดับ 23 ดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2565 ซึ่งอยู่อันดับที่ 30 และ โครงสร้างพื้นฐาน ไทยอยู่ที่อันดับ 43 ดีขึ้น 1 อันดับ จากปี 2565 ซึ่งอยู่อันดับที่ 44

 

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกของคาซัคสถาน โดย IMD สะท้อนให้เห็นว่า คาซัคสถานเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางที่น่าจับตามองในแง่การเติบโต โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกที่ขยับขึ้นถึงหกอันดับภายในช่วงหนึ่งปี และตามหลังไทยเพียง 7 อันดับทำให้คาซัคสถานมีความน่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาเข้าไปสำรวจและบุกตลาด พร้อมสร้างความนิยมของสินค้าและบริการของไทยในประเทศคาซัคสถาน ตลอดทั้งอาจพิจารณาขยายตลาดเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียกลางได้ด้วย

 

ที่มา:

– Swiss Institute Ranks Kazakhstan 37th in World Competitiveness Ranking (https://astanatimes.com/2023/06/swiss-institute-ranks-kazakhstan-37th-in-world-competitiveness-ranking/?s=08)

– “IMD” จัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยปี 66 ดีขึ้น 3 อันดับอยู่ที่ 30 ของโลก (https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/7209)

thThai