ปี 2565 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้ากล้วยแปรรูปและสด ไม่รวมกล้วยแพลนเทน จากทั่วโลก มูลค่า 2,286 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.17% โดยนำเข้าจากกัวเตมาลาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ คอสตาริกาและเอกวาดอร์ ส่วนไทย นำเข้าเป็นลำดับที่ 10 มีมูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 25.10%

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

ชาวอเมริกันนิยมบริโภคกล้วย“แพลนเทน”ซึ่งเป็นกล้วยท้องถิ่น ควบคู่กับอาหาร เนื่องจากมีวิตะมินสูงและมีความอยู่ท้อง และนิยมบริโภคกล้วยชนิดอื่นที่มีรสชาติหวานเป็นผลไม้และของทานเล่น โดยกล้วยแปรรูปที่มาจากธรรมชาติเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้ว กระแสความนิยมอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยกำลังมาแรง ส่งผลให้กล้วยแปรรูปได้รับความนิยมในตลาดเพิ่มมากขึ้น

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

ทั้งนี้ ผลไม้ทานเล่นยอดนิยมในตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ กล้วย แอปเปิ้ล มะม่วง สับปะรด มะพร้าว สตอเบอรี่ ส้มและกีวี่ ตามลำดับ อย่างไรก็ดี กล้วยสดจากไทยยังไม่สามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้ในปัจจุบัน ดังนั้น การส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของสินค้ากล้วยไทยในตลาดสหรัฐฯ

จากการรวบรวมข้อมูลสินค้ากล้วยแปรรูปในสหรัฐฯ พบว่ากล้วยแปรรูปถูกนำไปจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบอบแห้งคล้ายชิปได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะ เป็นของว่างที่สามารถทดแทนชิปจากมันฝรั่งแต่มีประโยชน์มากกว่า รองลงมา คือ แบบแช่เยือกแข็งแห้ง (freeze dry) เหมาะสำหรับเด็กเล็กเพราะเป็นอาหารทานเล่น และเหมาะกับผู้ใหญ่ที่รักษาสุขภาพ แบบตากแห้งทั้งลูก เช่น กล้วยตาก เป็นที่นิมในกลุ่มเอเชียและฮิสแปนิก เพราะ มีรสชาติเข้มข้น และแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม คือ แบบผง ซึ่งสามารถนำมาใช้ปั่นหรือผสมในเครื่องดื่มเชคเพื่อสุขภาพ ซึ่งราคาจำหน่ายแบบค้าปลีกของผงกล้วย มีราคาประมาณ 15-25 เหรียญสหรัฐ/220 กรัม

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

จากข้อมูลของ Polaris Market Research ระบุว่า ตลาดของทานเล่นเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี 2565 มีมูลค่า 88,590 ล้านเหรียญสหรัฐ และน่าจะมีการขยายตัวประมาณ 7.5% ในช่วงปี 2566-2575 โดยตลาดของว่างเพื่อสุขภาพมีการเติบโตอย่างรวดเร็วภายหลังจากการระบาดของ COVID อนึ่ง ผู้บริโภคยุคใหม่พยายามมองหาของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติที่ดี จากการสำรวจประชากรทั่วโลกประมาณ 6,086 ราย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พบว่า 80% ของผู้บริโภคมองหาของว่างเพื่อสุขภาพมากขึ้น จากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตของทานเล่นหันมาผลิตของทานเล่นเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลาย เช่น การทดแทนพลังงาน การช่วยเรื่องการย่อยอาหาร การสร้างภูมิคุ้มกัน การช่วยลดน้ำหนัก ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวได้กำลังผลักดันให้ขนมว่างเพื่อสุขภาพมีการแผ่ขยายมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่หลายหลาก

นอกจากผลิตภัณฑ์กล้วยที่จัดจำหน่ายในตลาดอาหารสำหรับคนแล้ว ยังพบว่าผลิตภัณฑ์กล้วยได้มีการจำหน่ายในตลาดสัตว์เลี้ยงด้วย โดยกล้วยอบแห้งถูกนำจำหน่ายเป็นอาหารว่างของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระต่าย หมา นกและหนูตะเภา เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวนอกจากจะมีวิตะมินสูงแล้ว ยังพบว่ามีผลดีต่อระบบย่อยอาหารของสัตว์ในกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย โดยราคาจำหน่ายค้าปลีกของสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 5-7 เหรียญสหรัฐ/30 กรัม

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

จากข้อมูลของบริษัท Precedence Research ระบุว่าตลาดขนมขบเคี้ยวและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลกปี 2565 มีมูลค่า 37,900 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะมีการขยายตัวประมาณ 12.5% ในช่วงปี 2566-2575 โดยคาดว่าปี 2575 น่าจะมีมูลค่าถึง 123,200 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจของผู้ประกอบการอาหารที่จะเข้ามาเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด โดยอาหารว่างและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มาจากธรรมชาติ ทั้งแบบผลไม้อบแห้งและผักอบแห้งน่าจะมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ส่วนประกอบของกล้วยอื่นๆ เช่น หัวปลีและใบตอง ก็มีความน่าสนใจและน่าจะสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกไทยในการส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังสหรัฐฯ โดยอาศัยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

การจำหน่ายหัวปลีกล้วยมีการเติบโตอย่างมากทั่วโลก โดยอาศัยแรงหนุนจากความต้องการอาหารทางเลือกจากพืชเพิ่มขึ้น โดยหัวปลีกล้วยเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุชั้นดี มีกากใยอาหารในปริมาณที่สูง จึงทำให้เป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพที่มาแรง จากข้อมูลของ Globenewswire ระบุว่า ยอดจำหน่ายหัวปลีกล้วยในสหรัฐฯ ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 162 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตที่ 6.7% ในช่วงปี 2566-2576 นอกจากนี้ ตามรายงานการวิจัยตลาดของ Persistence ยังแสดงให้เห็นว่า ภายในสิ้นปี 2576 การจำหน่ายตลาดหัวปลีกล้วยในสหรัฐฯ คาดว่าจะการขยายตัวถึง 333 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหัวปลีชนิดบรรจุกระป๋อง น่าจะมีการขยายตัวที่ 6.6% ในช่วงปี 2566-2576 ทั้งนี้ หัวปลีกล้วยนิยมใช้บริโภคทดแทนเนื้อปลา เพราะ มีรสชาติใกล้เคียงและอุดมไปด้วยวิตะมินและแร่ธาตุ

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

ใบตองแช่แข็ง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้ายอดนิยมของกลุ่มร้านอาหาร โดยผู้บริโภคเชื้อสายเอเชียและกลุ่มฮิสแปนิกนิยมนำใบตองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหาร และต่อมาได้มีการแผ่ขยายเข้าสู่กลุ่มชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการประกอบอาหารแนวใหม่ๆ โดยกลุ่มผู้บริโภคมีความเชื่อว่าการทำอาหารด้วยใบตองจะช่วยเพิ่มรสชาติ ปริมาณแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัสและวิตามินต่างๆ ตลอดจนช่วยป้องกันความชราและโรคความเสื่อมต่างๆ

โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์ โอกาสกล้วยไทยสู่อินเตอร์

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังตลาดสหรัฐฯ ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบในเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ  รวมทั้ง อาจหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การติดต่อนำเสนอสินค้ากับผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในสหรัฐฯ เพื่อขอรับข้อมูลงานแสดงสินค้าที่เหมาะสมและรายชื่อผู้นำเข้าตามรายสินค้า ต่อไป

 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

thThai