สถานการณ์ค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าในสหรัฐฯแสดงแนวโน้มตกต่ำ ที่คาดว่าจะดำเนินต่อเนื่องไปอีกหลายไตรมาส คำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีกแสดงแนวโน้มลดลงเริ่มต้นตั้งแต่คำสั่งซื้อสำหรับการขายในเทศกาลปลายปี 2023 ไปจนถึงฤดูร้อนของปี 2024 ผู้ผลิตบางรายระบุว่ายอดสั่งซื้อลดลงถึงระหว่างร้อยละ 30 – 40 ปัจจุบันผู้ค้าปลีกสหรัฐฯหันไปเน้นการเคลียร์สินค้าที่เหลือค้างสต๊อกมาจากการระดมสั่งซื้อสินค้ามากักตุนไว้ในปี 2022 ที่มาจากความวิตกกังวลว่าปัญหาระบบห่วงโซ่อุปทานในขณะนั้นจะส่งผลกระทบทำให้สินค้าขาดตลาด ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯแสดงให้เห็นว่าใน ระยะ 4 เดือนแรกของปี 2023 (มกราคม – เมษายน) ปริมาณนำเข้าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

การค้าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าในสหรัฐอเมริกาตกต่ำ

ที่มา:

1. Apparel Resources: “US retailers bracing for apparel and footwear sales to fall off sharply”, June 19, 2023
2. Bloomberg: “The Holidays Aren’t looking Good for Clothing Sales”, by Jeannette Neuman, June 16, 2023

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สคต ลอสแอนเจลิส
1. Statista ระบุว่า ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสหรัฐฯเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2022 มูลค่ารายได้ (revenue) ของตลาดประมาณ 3.12 แสนล้านเหรียญฯ ช่องทางจำหน่ายที่ทำรายได้สูงสุดคือร้านค้าปลีกที่เน้นขายเสื้อผ้าแต่อย่างเดียว

 

2. ความตกต่ำของตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าของสหรัฐฯเริ่มต้นในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่มาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาโลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ปัจจุบันธุรกิจกำลังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อทำให้ผู้บริโภคหันไปให้ความสำคัญกับซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 ถึงปัจจุบัน มีร้านค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าหลายแบรนด์ที่ประกาศปิดสาขารวมกันหลายพันแห่ง

 

3. สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่บริโภคในสหรัฐฯเกือบทั้งสิ้น หรือร้อยละ 90 มาจากการนำเข้า

การค้าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าในสหรัฐอเมริกาตกต่ำการค้าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าในสหรัฐอเมริกาตกต่ำ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

ข่าวประจำสัปดาห์ (19 – 23 มิถุนายน 2566)

thThai