ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การค้าบนโลกออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIGC) และด้วยความนิยมของแนวคิด Metaverse จึงทำให้เกิดตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ Digital Human หรือ Meta Human เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ไอดอลเสมือนจริง พรีเซนเตอร์เสมือนจริง ตลาดจนผู้ไลฟ์สดเสมือนจริง ภาพลักษณ์มนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริงประเภทต่างๆ ได้เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างต่อเนื่อง หลายแบรนด์เริ่มใช้เทคโนโลยี Digital Human เข้ามาช่วยการขายหรือดำเนินการทางธุรกิจ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ของหลายๆ แบรนด์ ในปัจจุบัน การขับเคลื่อนของ Digital Human ที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศจีน โดยมี 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่

 

1. รูปแบบมนุษย์เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ร่วมกับมนุษย์จริง โดยมีรูปแบบการสร้างจากการจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์จริง ซึ่งการแสดงออกทั้งท่าทาง สีหน้าอารมณ์ของมนุษย์เสมือนจริงจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวตามต้องการของผู้เป็นต้นแบบ และยังสามารถปรับเปลี่ยนฉากได้หลายรูปแบบ แบรนด์บริษัทหลายได้เริ่มนำเทคโลโนยีเหล่านี้นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) สร้างลักษณะโลโก้ตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ให้กับแบรนด์ต่างๆ หรือแม้กระทั้งนำมาสร้างโฆษณาวิดีโอสั้น ในการส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์

มนุษย์เสมือนจริง สร้างยอดขาย 24 ชั่วโมง

ที่มา : www.163.com

บริษัท 4UTECH เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเสมือนจริงมากกว่า 10 ปี บริษัทมีการสร้างมนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริง 3D ที่สามารถตอบโต้ได้อย่างเรียลไทม์ ตลอดจนการสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์มนุษย์ต่างๆ ไปจนถึงการแสดงผลที่ละเอียด และการติดตามผลในรูปแบบในหลายรูปแบบ ปัจจุบัน เทคโนโลยีของบริษัทได้สนับสนุนในการสร้างมนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริงให้แก่แบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมายในหลายสาขา ซึ่งบริษัทได้ออกแบบ ลิขสิทธิ์มนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริงแล้วกว่า 800 แบบ

 

2. รูปแบบมนุษย์เสมือนจริง 2.5D คือการจำลองมนุษย์เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AI ทั้งหมด โดยผู้เขียนโปรแกรมจะทำการป้อนข้อมูล ในการสร้างรูปร่างของ AI ที่คล้ายกับคนจริง เมื่อเทียบกับมนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริง ที่ขับเคลื่อนโดยคนจริง มนุษย์เสมือนจริง 2.5D จะเปรียบเสมือนการใช้แอปพลิเคชันมากว่า มีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าและไม่ซับซ้อน โดยสามารถใช้สำหรับการผลิตวิดีโอทั้งสั้นและยาว การตอบสนทนาแบบเรียลไทม์ (อาทิ ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายแนะนำสินค้า เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาปรับใช้กับการไลฟ์สด ด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยาวนานตลอด 24 ชั่วโมง  และยังสามารถกำหนดระยะเวลาการทำงาน จึงทำให้ มนุษย์เสมือนจริง 2.5D กลายมาเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ

 

มนุษย์เสมือนจริง สร้างยอดขาย 24 ชั่วโมง

ระบบ AI Live Streaming มนุษย์เสมือนจริง 2.5D มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก โดยการตั้งค่าผ่านระบบเพียงคลิกเดียวก็สามารถเซ็ตให้มนุษย์ AI Live Streaming ทำการไลฟ์สดร่วมกับฉากและอุปกรณ์ในแบบที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้คนจริง ซึ่งระบบมีความแม่นยำ สามารถสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ สร้างกระแสการติดตามจากผู้บริโภคได้ 24 ชั่วโมง และยังใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แบรนด์ต่างๆ จึงเริ่มหันมาใช้ระบบมนุษย์เสมือนจริง 2.5D ในการเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Live Streaming

 

 

ปัจจุบัน หลายบริษัทได้เริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ AI เพื่อช่วยเหลือในการขายของออนไลน์ โดยหุ่นยนต์ AI เหล่านี้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทำการไลฟ์สดได้ในเวลาเดียวกันบนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารสสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการได้มากกว่า 1 ล้านหยวนต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหุ่นยนต์ AI ยังมีข้อจํากัดทางเทคนิคบางอย่าง อาทิ ปัญหาด้านความเป็นธรรมชาติ การเคลื่อนไหว เสียงสำเนียง การโต้ตอบอย่างทันท่วงที และไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกับผู้บริโภคได้ดีมากพอ ซึ่งอาจมีผลต่อการรับชมของผู้บริโภค แม้ว่าหุ่นยนต์ AI จะยังไม่สามารถทดแทนการไลฟ์สดได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในโลกของการ Live Streaming คาดว่าในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาการใช้หุ่นยนต์ AI ให้ไกล้เคียงมนุษย์จริงมากยิ่งขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ปัจจุบัน ประเทศจีนให้ความสำคัญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก รัฐบาลมีการสนับสนุนอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมของมนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริง โดยในปี 2565 ภาครัฐได้ออกแผนการปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยี AI ร่วมประยุกต์ใช้กับอุสหกรรมต่างๆ ระหว่างปี 2565-2569” ที่มุ่งเน้นการยกระดับมนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริงในทุกด้าน และส่งเสริมการประยุกต์ใช้มนุษย์ดิจิทัลเสมือนจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การตลาดดิจิทัล การฝึกอบรมออนไลน์ การถ่ายทอดสดอีคอมเมิร์ซ ภาพยนตร์และการให้คำปรึกษาด้านการบริการ เป็นต้น ข้อมูลจาก iimedia ระบุว่า ในปี 2564 ขนาดตลาด AI มนุษย์เสมือนจริงในประเทศจีนอยู่ที่ 6,220 ล้านหยวน คาดว่าในปี 2566 ขนาดตลาดจะสูงถึง 20,520 ล้านหยวน

 

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีในปัจจจุบัน ธุรกิจสามารถปรับใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ให้เข้ากับธุรกิจ ตัวอย่างการใช้ AI มนุษย์เสมือนจริง (AI-generated virtual humans) ในการช่วยไลฟ์สดขายสินค้าหรือบริการ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในลักษณะต่างๆ อาทิ สามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในเวลาจริงผ่านช่องทางไลฟ์สด ลูกค้าสามารถสอบถามคำถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รับคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือได้โดยตรง สามารถลดความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงาน และยังสามารถให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจในอาคต เป็นต้น เพื่อสร้างข้อทางธุรกิจผู้ประกอบการจึงต้องใส่ใจกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางต้นทุน และเพิ่มการบริการสนับสนุนแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                       ที่มา:

https://www.163.com/dy/article/I5MC2K2K055300PO.html

https://www.163.com/dy/article/I0M78NNH05561NTZ.html

https://www.seccw.com/document/detail/id/19157.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

16 มิถุนายน 2566

thThai