รัฐบาลเช็กเตรียมกู้อียู 137 พันล้านเช็กคราวน์ ตามแผนฟื้นฟูประเทศ

รัฐบาลเช็กได้อนุมัติแผนการฟื้นฟูประเทศฉบับปรับปรุงตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแผนดังกล่าวรวมเรื่องการขอเงินกู้จำนวน 137 พันล้านเช็กคราวน์จากคณะกรรมาธิการยุโรป และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 33.4 พันล้านเช็กคราวน์  ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 179 พันล้านเช็กคราวน์จากแผนดังกล่าวในลักษณะของเงินอุดหนุนเท่านั้น

แผนฟื้นฟูประเทศดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของเช็ก  เงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะนำมาอัดฉีดภาคส่วนสำคัญของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยเป้าหมายสำคัญคือการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างความยั่งยืนในอนาคต  รวมทั้งยังเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  แผนงานดังกล่าวยังให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน  โดยมุ่งหวังจะสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ แผนฟื้นฟูประเทศยังเน้นจัดสรรไปยังพื้นที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุและที่พักอาศัยที่จำเป็นต้องดูแล ปรับปรุง โดยมุ่งเน้นถึงความจำเป็นร่งด่วนสำหรับที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลพยายามที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และส่งเสริมสวัสดิการสังคม  ด้วยการลงทุนจำนวนมากในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชากรสูงอายุของประเทศได้รับการดูแลและได้รับบริการอย่างทั่วถึง

นายมาร์ติน ดีโวรัค รัฐมนตรีว่าการด้านกิจการยุโรป ระบุว่า กระทรวงแรงงานและการสังคม และกระทรวงการศึกษา จะต้องปรับแผนการของบประมาณสนับสนุนเพื่อรองรับกับแผนที่ปรับใหม่ดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจะต้องพยายามให้งานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณขาดดุล 270 พันล้านในปีหน้า  ทั้งนี้  รายได้ของรัฐบาลในช่วงสี่เดือนแรกของปีอยู่ที่ 533.9 พันล้านเช็กคราวน์  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายสูงถึง 733.9 พันล้านเช็กคราวน์ ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะรักษาเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณของทั้งปีตามที่ได้รับอนุมัติ  โดยหนี้ภาครัฐทั้งหมด สูงขึ้นเกิน 1.3 ล้านล้านเช็กคราวน์ ณ สิ้นปีของปีที่แล้ว และดุลงบประมาณปี 2565 ขาดดุล 360.4 พันล้านเช็กคราวน์ รัฐบาลเช็กเตรียมกู้อียู 137 พันล้านเช็กคราวน์ ตามแผนฟื้นฟูประเทศซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่ที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของประเทศ

ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง ในเดือนเมษายน งบประมาณของรัฐบาลขาดดุล 2 แสนล้านเช็กคราวน์ ซึ่งเป็นตัวเลขการขาดดุลงบประมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  ระบบประกันสังคมเงินบำนาญ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2566 ขาดดุล 25.7 พันล้าน
เช็กคราวน์ ซึ่งเป็นตัวเลชที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ  แผนฟื้นฟูประเทศที่จะมีเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ดังกล่าว สาธารณรัฐเช็กมีเป้าหมายในการเสริมสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะถดถอย

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

แผนฟื้นฟูประเทศของสาธารณรัฐเช็ก มุ่งเน้นงบประมาณเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและสังคม ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าแผนที่ปรับใหม่จะสามารถดำเนินการและเห็นผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้เมื่อใด อย่างไรก็ดี การมีแผนฟื้นฟูประเทศดังกล่าวน่าจะทำให้ภาคการผลิตและการตลาดมีความคึกคักขึ้น  เนื่องจากขณะนี้การบริโภคภายในประเทศยังอยู่ในภาวะที่ซบเซา โดยประชาชนยังคงประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับปรับขึ้นไม่ทันค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ แผนงานด้านการพัฒนาให้ยั่งยืน และการพัฒนาด้านจิติทัล ทำให้เห็นแนวโน้มของตลาดว่า การผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค สำหรับตลาดสาธารณรัฐเช็ก ควรเน้นในเรื่องการนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำตลาดให้มากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการไทย ในช่วงที่ตลาดเป้าหมายยังคงมีการบริโภคลดลง อาจพิจารณาการนำเสนอขายด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจ สร้างตัวเลือกสินค้าใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องขนาดและบรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างความน่าสนใจในตัวสินค้า ขณะเดียวกัน ควรศึกษาลู่ทางการผลิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ โดยการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลมาช่วยเก็บข้อมูลแนวโน้มการซื้อสินค้าของผู้บริโภค และความสนใจสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

*********************************

ที่มา : Expat.cz

 

thThai