ธนาคารแห่งชาติสเปนปรับตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นาย Ángel Gavilán ผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสถิติจากธนาคารแห่งชาติสเปน คาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสเปนในไตรมาส 2 ของปีนี้  จะดีขึ้น 0.6% และแนวโน้มนี้อาจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งหลังของปีนี้   การปรับตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากหลายปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของราคาแก๊สซึ่งส่งต่อราคาไฟฟ้า ความคืบหน้าในการแก้ไขอุปสรรคในกระบวนการผลิต ตลาดการเงินที่มีเสถียรภาพภายหลังจากแรงกระเพื่อมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมทั้งพลวัตรของภาคธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

นาย Ángel Gavilán คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสเปนในปีนี้จะอยู่ที่ 2.3%  (ปรับตัวดีขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับที่เคยคาดการณ์ไว้เดิมที่ 1.6% เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา) จากการเกื้อหนุนของภาคต่างประเทศและการลงทุนที่เป็นตัวแปรหลัก  และคาดว่า อัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจของสเปนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 2.2% และ 2.1% ในปี 2567 และ 2568  ตามลำดับ จากการบริโภคของภาคเอกชนซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อการเติบโตของ GDP ในช่วง 2 ปีข้างหน้า

ในแง่การจ้างงาน นาย Ángel Gavilán  คาดว่า อัตราการ  ว่างงานของสเปนในปีนี้จะอยู่ราว 12.2% ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากที่เคยคาดว่าจะอยู่ที่ 12.7%  และคาดว่าจะอยู่ที่ 11.5% และ 11.3% ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ   ส่วนเงินเฟ้อก็มีวิวัฒนาการโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารในสเปนมีสัญญาณที่ดีปานกลาง อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของราคาพลังงานก็ยังมีผลต่อเงินเฟ้อทั่วไปในระยะสั้น  โดยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.2%, 3.6% และ 1.8% ในปี 2566, 2567 และ 2568 ตามลำดับ

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้ที่คงซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง   การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสเปนก็จะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานก็จะช่วยเกื้อหนุนต่อการฟื้นตัวของการบริโภคของครัวเรือนโดยช่วยลดเงินออมที่มีอยู่สูงในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  ลดแรงกดดันของภาวะเงินเฟ้อ และโครงการต่างๆ ภายใต้แผน  Recovery Mechanism and Resilience ที่ถูกคาดว่าจะดำเนินอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ การดำเนินโยบายการเงินอย่างเข้มงวดก็ยังจะเป็นตัวฉุดการขยายตัวของการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นของ สคต.

หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของสเปนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีนี้ของสเปนที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในช่วงที่ผ่านมาและสเปนเป็นประเทศหนึ่งที่คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะดีกว่าหลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนและยังอยู่ในลำดับต้นๆในปีนี้ แม้จะยังมีเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากสงครามที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและการใช้นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดที่จะยังเป็นตัวฉุดรั้งการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ

——————————

ที่มา : Cinco Dias

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  19-25 มิถุนายน 2566

thThai