ท่าเรือ Cai Mep ของเวียดนามติดอันดับที่ 12 ในบรรดาท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

จากรายงานดัชนีประสิทธิภาพของท่าเรือ ปี 2565 ท่าเรือ Cai Mep ของเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 348 ท่าเทียบเรือ/กลุ่มท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลก ตามรายงานดัชนีประสิทธิภาพท่าเรือคอนเทนเนอร์ (CPPI) ปี 2565 ซึ่งเผยแพร่โดยธนาคารโลกและ S&P Global Market Intelligence

ท่าเรือ Cai Mep จัดอยู่ในกลุ่มท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เกินกว่า 4 ล้าน TEU (Twenty-foot) ต่อปี นอกจากนี้ยังอยู่ในอันดับที่ 13 จากการจัดอันดับตามดัชนีด้านการบริหารจัดการ (Administrative approach index)

ตามรายงาน CPPI ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของท่าเรือทั่วโลกและอิงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู้สินค้าให้เสร็จสิ้นสำหรับการเดินทางแต่ละครั้งที่ท่าเรือตลอดทั้งปี

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ Cai Mep ครอบคลุมพื้นที่ 48 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่เขต
Lan Thanh ในจังหวัด Ba Ria-Vung Tau และห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 50 กม. ท่าเทียบเรือมีท่าเทียบเรือยาว 600 เมตรและสามารถรองรับเรือบรรทุสินค้าขนาดใหญ่ที่มีขนาดระวางเรือ 160,000 DWT (Dead Weight Tonnage)

ท่าเทียบเรือ Cai Mep กลายเป็นตัวเลือกแรกของสายการเดินเรือที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ในเขต Cai Mep – Thi Vai ท่าเรือ Cai Mep International Terminal ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Saigon Newport Corporation มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 40 โดยมี 10 เส้นทางบริการระหว่างประเทศที่เชื่อมต่ออเมริกาเหนือ แคนาดา ยุโรป และเอเชียในแต่ละสัปดาห์

ในรายงานปี 2564 ที่ผ่านมา เวียดนามมีท่าเรือหลายแห่งติดอันดับในรายงานนี้ ซึ่งท่าเรือ Cai Mep อยู่ในอันดับที่ 11 เพิ่มขึ้น 38 อันดับเมื่อเทียบกับปี 2563 และอันดับที่ 13 โดยดัชนีแนวทางการบริหาร เพิ่มขึ้น 5 อันดับ เทียบกับปี 2563

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

วิเคราะห์ผลกระทบ

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือบรรทุกสินค้าประเภท Container Ship จัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุดและมีการใช้มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณถึงร้อยละ 95  ของการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ ซึ่งสินค้าที่จะขนส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุตู้ และขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรือซึ่งออกแบบมาสำหรับการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ ท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้จะต้องมีการออกแบบที่ได้มาตรฐานทั้งในเชิงวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่าเรือ Cai Mep  เป็นท่าเรือที่มีประสทธิภาพสูงสุดของประเทศเวียดนาม ได้รับความไว้วางใจจากสายการเดินเรือทั่วโลก มีเส้นทางบริการระหว่างประเทศครอบคลุมหลายทวีป มีท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ 7 ท่าที่เปิดให้บริการแล้ว และเป็นท่าเรือแห่งแรกในเวียดนามที่สามารถรองรับเรือขนาด 214,000 ตัน โดยรัฐบาลมีแผนพัฒนาท่าเรือดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

ท่าเรือ Cai Mep เป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้ามายังเวียดนาม จากเดิมการขนส่งสินค้าทางทะเลมายังเวียดนามจะขนส่งมายังท่าเรือ Cat Lai นครโฮจิมินห์ เป็นส่วนมาก แต่ปัจจุบัน ท่าเรือ Cat Lai มีปริมาณเรือที่เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีความเป็นต้องขยายท่าเรือที่รองรับมากขึ้น ท่าเรือ Cai Mep เป็นที่มีความสะดวกเนื่อง อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของเวียดามเพียง 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับเรือขนสินค้าขนาดใหญ่  ท่าเรือ Cai Mep จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้ามายังเวียดนาม

thThai