เช็กเตรียมซื้อบัสไฟฟ้า ตอบโจทย์ลดคาร์บอน 

การขนส่งสาธารณะกรุงปราก (DPP) เตรียมจัดซื้อรถบัสไฟฟ้า 100 คันในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ประมาณการมูลค่ารวม 1.5 พันล้านเช็กคราวน์ โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาในปลายปีนี้  และจะทำสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี

รองผู้ว่าการขนส่งกรุงปรากเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดซื้อรถบัสไฟฟ้าดังกล่าวว่า นอกจากจะเป็นการทำให้แผนงานการบริหารจัดการสภาพอากาศของกรุงปรากมีความสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามข้อผูกพันในระดับประเทศและระดับสหภาพยุโรปในการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอน และมลพิษทางเสียงในการขนส่งทางรถบัส  โดยแผนการดังกล่าวสามารถประหยัดน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 2.4 ล้านลิตรต่อปี และป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกรุงปราก ราว 6,438 ตัน

เช็กเตรียมซื้อบัสไฟฟ้า ตอบโจทย์ลดคาร์บอน 
ที่มา : ภาพจาก freepik

การบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อที่ให้สามารถควบคุมและปรับความเร็วในการชาร์จไฟ  ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการพักการชาร์จไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณความต้องการของการโหลดพลังงานของการชาร์จไฟและขยายช่วงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่  โดยรถยนต์ควรมีความเร็วอย่างน้อย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีสมรรถนะในการเก็บพลังงานไว้ในตอนที่พักการใช้งาน

รถบัสไฟฟ้าที่จะเสนอขาย จะต้องมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อยที่สุด 100 กิโลเมตร โดยไม่คำนึงถึงฤดูกาล สภาพอากาศ หรือสภาพการใช้งานในกรุงปรากและภูมิภาคโบฮีเมียนกลาง

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ซึ่งหดตัวลงติดต่อกันจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวทางเทคนิค  เนื่องจากผู้บริโภคยังลดการจับจ่ายใช้สอย  โดย GDP ปรับลดลงร้อยละ 0.4 ต่ำกว่าที่คาดไว้ประมาณร้อยละ 0.1 หรือ 0.2  ซึ่งต่างกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ GDP ขยายตัวถึงร้อยละ 4.6   อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความต้องการ

สินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ด้วยมูลค่า  93.7 พันล้าน
เช็กคราวน์  โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.5 การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 3.3  โดยอุตสาหกรรมรถยนต์มีส่วนสำคัญต่อตัวเลขการค้าต่างประเทศโดยดีมานด์ในตลาดต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น  สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีการขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 4.5  ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า เศรษฐกิจของเช็กจะขยายตัวอย่างช้า ๆ ในปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 0.5 ในปลายปีนี้

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณบวก ทำให้เห็นทิศทางตลาดว่าในช่วงปลายปีนี้ น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นที่เริ่มดีขึ้น จากการที่ราคาพลังงานและตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น สำหรับตลาดเช็ก อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยให้ตัวเลข GDP ขยายตัวได้เร็วขึ้น

สำหรับแผนการจัดซื้อรถบัสไฟฟ้าของการขนส่งสาธารณะกรุงปราก เป็นหนึ่งในแผนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดสินค้ายานยนต์  และทำให้เห็นแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการเตรียมการในด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณรัฐเช็ก อาทิ การมีสถานีชาร์จไฟเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า  รวมถึงการบริการซ่อมบำรุงและ/หรือบริการหลังการขาย  โอกาสสำหรับสินค้ากลุ่มชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ อะไหล่ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงสองสามปีข้างหน้า ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดเป้าหมาย  และหาข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับรถบัสที่ใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงอะไหล่  เพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากตลาดมีความต้องการสินค้าชิ้นส่วน ส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรถบัส

thThai