เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากกว่า 600 คันได้ถูกนำเข้าในเขตการค้ามูเซของเมียนมา ภายใต้ระบบการยกเว้นภาษีศุลกากร ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อ Kenbo จำนวน 640 คันที่นำเข้าโดยบริษัท Aung Kan Bo Motorcycle Industrial Co Ltd ได้มาถึงเขตการค้ามูเซ ภายให้การอนุญาตตามกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้การนำเข้า การผลิต หรือการค้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEVs) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ตามประกาศที่ 4/2023 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งออกโดยรัฐบาลเมียนมา โดยใช้อำนาจที่กำหนดตามมาตรา 37 ของกฎหมายภาษี 2565 ภายใต้การอนุมัติของสภาบริหารแห่งรัฐ

นอกจากนี้ ตามข้อมูลของกระทรวงการวางแผนและการคลัง ได้กำหนดการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยได้ขยายเวลาจากวันที่ 1 เมษายน 2566 ให้เป็นสิ้นเดือนมีนาคม 2567 และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมียนมายังออกแถลงการณ์ว่า รถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับการส่งเสริมในฐานะธุรกิจที่จัดอยู่ในลำดับสำคัญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลเมียนมา ตามมาตราการใช้ไฟฟ้าที่ 43 และ 100 (B) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุนของเมียนมา

ทั้งนี้ ธุรกิจที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมียนมา ได้แก่ ธุรกิจบริการติดตั้ง ผลิตและซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทดแทน ธุรกิจบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และบริการที่เกี่ยวข้อง บริการเดินรถโดยสารไฟฟ้า แท็กซี่ไฟฟ้าและธุรกิจบริการขนส่ง และธุรกิจพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่า ในระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการดำเนินงาน ธุรกิจเหล่านี้สามารถขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมียนมาเพื่อรับการผ่อนปรนภาษีหรือภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ และได้รับการยกเว้นภาษีอื่น ๆ ที่เรียกเก็บในประเทศภายใต้มาตรา 77 (A) ของการลงทุนของเมียนมา รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้ภายใต้มาตรา 75 (C) ของกฎหมายการลงทุนของเมียนมาสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น อะไหล่ และวัตถุดิบก่อสร้างที่ไม่สามารถหาได้จากตลาดท้องถิ่น ซึ่งเมียนมากำหนดให้สามารถนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ภายใต้มาตรการผ่อนปรนภาษีศุลกากร โดยผ่านเส้นทางการค้าทางทะเลและชายแดน

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

thThai