ปัจจุบันเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับการนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารพบได้ว่า มีผู้ประกอบการในวงการจำนวนมากพยายามนำระบบ AI เข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่แหล่งกำเนิดของอาหารไปจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของควบคุมคุณภาพอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ตลอดดจนการใช้ซอฟท์แวร์ AI ในการเก็บข้อมูลผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์และวางแผนผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบ รสชาติใหม่ๆ ให้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด

ชาวแคนาดาร้อยละ 40 ยังไม่เชื่อใจระบบ AI ในธุรกิจอาหาร

แม้การใช้เทคโนโลยี AI ในระบบการผลิตอาหารจนไปถึงผู้บริโภคในแคนาดานับวันจะกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ผู้ประกอบการเคยนึกไหมว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวแคนาดามีความชอบหรือทัศนคติกับเทคโนโลยี AI อย่างไรบ้าง ทำให้สถาบันวิจัยอาหาร Agri-Food Analytics ของมหาวิทยาลัย Dalhousie ร่วมกับบริษัท Caddle ผู้ให้บริการการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต ได้สำรวจทัศนคติของผู้บริโภคจำนวน 5,525 คนในแคนาดาต่อการรับรู้และความกังวลของเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมอาหาร

 

โดยเกือบร้อยละ 38 ของผู้บริโภคแคนาดาพบว่า ไม่เคยได้ยินหรือทราบถึงการใช้ระบบ AI ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแน่ชัด ขณะที่ร้อยละ 29 รู้ว่าได้มีการนำ AI มาใช้แต่ยังไม่เข้าใจถึงการใช้งานของเทคโนโลยีมากนัก และมีเพียงร้อยละ 18 ที่เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมอาหารอยู่ในขณะนี้

 

หากพิจารณาถึงความกังวลของการใช้เทคโนโลยี AI ในธุรกิจค้าปลีกอาหารหรืองานบริการอาหาร ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ เห็นว่า จะส่งผลให้ตลาดแรงงานหายไป (ร้อยละ 26.5) ขณะที่บางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว (ร้อยละ 21.8) ขณะที่ผู้บริโภคร้อยละ 16.3 เล็งเห็นประโยชน์ของ AI และร้อยละ 35.4 ยังไม่มีความเห็นต่อระบบ AI ที่ชัดเจน

 

ด้านนาย Sylvain Charlebois ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอาหาร Agri-Food Analytics กล่าวว่า ความเชื่อใจ (trust) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต้องพยายามทำความเข้าใจกับลูกค้า หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในธุรกิจ เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 40.3 ยังขาดความั่นใจโดยเฉพาะในประเด็นด้านจริยธรรม จากการใช้ระบบ AI ในกระบวนการของผู้ผลิตอาหาร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 2 เท่าของผู้ที่เห็นด้วยกับการใช้ระบบ AI ในกระบวนการผลิตอาหาร

 

นอกจากนั้น ผลสำรวจยังได้ประเมินความพอใจของลูกค้าต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีระบบ AI ได้ว่า ร้อยละ 30 รู้สึกยอมรับและเข้าใจการทำงานของระบบ ขณะที่ร้อยละ 50.2 ยังไม่ค่อยแน่ใจกับการใช้เทคโนโลยี AI มากเท่าไร อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคชาวแคนาดามองว่า การเอาเทคโนโลยี AI มาใช้จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในร้านค้าหได้หลายๆ ประการ และเพิ่มโอกาสที่ดีของร้านอาหาร อาทิ สามารถชำระเงิน ณ จุดชำระเงินเร็วขึ้น (ร้อยละ 47.7) ตอบสนองความต้องการได้แบบเฉพาะตัว (ร้อยละ 28) สามารถช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์หรือรายการอาหารที่ดีได้ (ร้อยละ 28)

 

แม้ว่าธุรกิจยังมีลูกค้าที่มีทัศนคติแง่ลบต่อการเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ก็ตาม แต่นาย Sylvain คาดว่า อุตสาหกรรมอาหารจะยังพร้อมที่จะตอบสนองต่อการนำเทคโนโลยีมากใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในการช่วยการเกษตรให้มีความแม่นยำ เพื่อให้มีอาหารปริมาณมากขึ้น ลดปริมาณขยะเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการได้ดี เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ผู้ประกอบการควรสื่อสารทำความเข้าใจด้วยการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความโปร่งจากการใช้ระบบ AI เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกจุด

ชาวแคนาดาร้อยละ 40 ยังไม่เชื่อใจระบบ AI ในธุรกิจอาหาร

 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูง และการใช้ AI ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ซึ่งผู้ส่งออกไทยยังสามารถนำ AI มาใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการเพิ่มศักยภาพสูงสุด และเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจต่อไป

 


 

ที่มาข้อมูล https://canadiangrocer.com/canadians-have-mixed-feelings-ai-grocery-survey

จัดทำโดย…สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

thThai