รัฐบาลโปแลนด์เตรียมเสนอปรับเพิ่มฐานค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 ต่อรัฐสภาโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะเสนอการปรับเพิ่มฐานค่าจ้างขั้นต่ำจาก 3,600 สว๊อตตี้ (ประมาณ 36,000 บาท) เป็น 4,200 สว๊อตตี้ (ประมาณ 42,000 บาท) โดยปรับเพิ่มขึ้น 600 สว๊อตตี้ (ประมาณ 6,000 บาท)

 

การปรับเพิ่มฐานค่าจ้างขั้นต่ำของโปแลนด์ในแต่ละปีจะปรับเพิ่มในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม) และกลางปี (เดือนกรกฎาคม) โดยปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2566 ฐานค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 3,490 สว๊อตตี้ (ประมาณ 34,900 บาท) และจะมีการปรับเพิ่มอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็น 3,600 สว๊อตตี้ (ประมาณ 36,000 บาท) ขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงปัจจุบันอยู่ที่ 22.80 สว๊อตตี้ต่อชั่วโมง และละปรับขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็น 23.50 สว๊อตตี้ต่อชั่วโมง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. การเสนอปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ปานกลางในช่วงภาวะเงินเฟ้อของโปแลนด์ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ที่ได้รับการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นในโปแลนด์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน สำหรับอัตราเงินเฟ้อของโปแลนด์ ณ เดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 14.7 และมีแนวโน้นจะปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2566 ที่ผ่านมาถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง 10 ปีซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่รัฐบาลจะเสนอปรับเพิ่มสำหรับปี 2567 นี้เช่นกัน

2. ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโปแลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราว่างงานต่ำเป็นอันดับต้นๆ ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรในช่วงเริ่มต้นวัยแรงงาน โดยในปี 2565 โปแลนด์มีอัตราว่างงานของกลุ่มประชากรวัยแรงงานในช่วงอายุ 15-29 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.5 อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศที่มีอัตราการว่างงานในกลุ่มประชากรดังกล่าวต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป โดยอันดับที่ 1 ได้แก่สาธารณรัฐเช็ค (ร้อยละ 2) เยอรมนี (ร้อยละ 3.3) บุลกาเรีย (ร้อยละ 3.3) และฮังการี (ร้อยละ 3.5) ขณะที่อัตราว่างงานในภาพรวมของโปแลนด์ ณ เดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 5.2

 

ที่มา :

1. Polish Press Agency
2. Eurostat

thThai