เวียดนามส่งออกผลไม้ไปจีนและลาวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) ระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกกล้วย ทุเรียน และขนุนจากเวียดนามไปยังจีนและลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้อยู่ที่ 1,390 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสแรกของปี 2566 จีนเป็นผู้นำการบริโภคผักและผลไม้ของเวียดนามมากที่สุดด้วยส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 58.7 มูลค่า 576.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 นอกจากนี้ ลาว เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นำเข้าผลไม้จากเวียดนามเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามไปยังลาวเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 2.8 เท่า ทุเรียน ขนุน และกล้วย มีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในไตรมาสแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามอยู่ที่ 153.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 8.3 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจีนคิดเป็นร้อยละ 87 ของส่วนแบ่งตลาดด้วยมูลค่าการซื้อขาย โดยมีมูลค่า 133.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละเดือนผลไม้เวียดนามมีหลายพันตันได้ส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากทุเรียนเวียดนามมีคุณภาพดี รถชาติเหมาะกับผู้บริโภคชาวจีนและราคาที่น่าสนใจกว่าทุเรียนจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และคุณภาพของกล้วยเวียดนามที่สามารถแข่งขันได้

นาย ดั่ง ฟูก เงียน (Dang Phuc Nguyen) เลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนาม (Vietnam Fruit and Vegetable Association) กล่าวว่า การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามเริ่มได้รับความนิยมจากประเทศดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพดีขึ้น และคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2

จีนและประเทศอื่นๆ กำลังเพิ่มการปลูกทุเรียน แก้วมังกร และกล้วย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของเวียดนามมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะเทคนิคการดูแลผลไม้ของเวียดนามมีการพัฒนาอย่างดี อีกทั้งผลไม้ของเวียดนามสามารถปลูกได้ตลอดปีในขณะที่คู่แข่งปลูกได้เฉพาะฤดูเพาะปลูกหลักเท่านั้น หากเวียดนามสามารถใช้ประโยชน์จากการเพาะปลูกผลไม้ในช่วงเวลาที่ประเทศอื่นไม่สามารถปลูกได้ เนื่องจากสภาพอากาศ สินค้าพักและผลไม้จะไม่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาด ในปี 2566  คาดการณ์ว่าผักและผลไม้ที่ส่งออกไปยังจีนจะมีรายได้ประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันอุปทานที่มีอยู่มากมายทำให้ราคาผลไม้ในเวียดนามลดลงอย่างรวดเร็ว ทุเรียนลดราคาเป็น 55,000 ด่งต่อกก. จากราคาสูงสุด 200,000 ด่ง มะม่วง Hoa Loc 1 กิโลกรัมมีราคา 51,000 ด่ง ลดลง 22,700 ด่ง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เงาะ Java มีราคา 20,800 ด่ง ลดลง 2,800 ด่ง ส้มโอมีราคา 23,400 ด่ง ลดลง 1,200 ด่ง

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามถือเป็นแหล่งส่งออกผลไม้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการผู้บริโภคทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ปี 2565 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับการส่งออกผลไม้ของเวียดนาม เนื่องจากการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ หลายแห่ง อุปทานด้านการผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการส่งออกผ่านชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่น ทุเรียนเวียดนามมีข้อได้เปรียบอย่างมากในตลาดจีนและลาว เนื่องจากทุเรียนของเวียดนามมีการส่งออกตลอดทั้งปี ในขณะที่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ส่งออกทุเรียนตามฤดูกาล นอกจากนี้ ระยะทางในการขนส่งจากเวียดนามไปยังจีนและลาว ใช้เวลาประมาณ 1 วันครึ่งเท่านั้น ทำให้ได้ผลไม้สดและค่าขนส่งถูกกว่าสินค้าของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาการเติบโตของการส่งออก ผู้ประกอบการเวียดนามจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยอาหาร คาดว่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดคู่ค้าต่างๆ เนื่องจากไทยและเวียดนามมีผลไม้ที่คล้ายคลึงกัน

thThai