โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3) และโครงการสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (สะพานดาล่า)

thThai