ชาวสเปนจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเฉลี่ย 60 ยูโร/คน/ปี

รายงานจากประจำปีของ Ecovalia  เกี่ยวกับการผลิตออร์แกนิคและการบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในสเปนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสเปนมีพื้นที่เพาะปลูกออร์แกนิค 2,635,442 เฮกเตอร์  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 26.6% ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยสเปนมีผู้ประกอบการราว 62,320 รายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพิ่มขึ้น 41.7% เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา  สเปนมีฟาร์มออร์แกนิค 9,247 แห่ง ในจำนวนนี้ราว 50% เป็นฟาร์มวัว  27% เป็นฟาร์มแกะ และ 8% เป็นฟาร์มแพะ  ในส่วนภาคอุตสาหกรรม 86% เป็นการผลิตผักออร์แกนิค และ14% เป็นธัญพืชออร์แกนิค

ตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในสเปนในปี 2565 อยู่ที่ 2,856 ล้านยูโร ในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายจากบริโภคของครัวเรือนรวมมูลค่า 2,532 ล้านยูโร  โดยค่าใช้จ่ายการบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ยูโร/คน/ปี  ในจำนวนนี้เป็นการใช้จ่าย 53.2 ยูโร/ครัวเรือน  ในปีที่ผ่านมา ราว 64% ของผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ออร์แกนิคในตะกร้าของชาวสเปนจะเป็นพืช โดยเฉพาะผลไม้ (14%)  และผัก (10%)  ส่วนอีก 36% เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์โดยเฉพาะจากเนื้อสัตว์ (27%) ขณะที่ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโดยรวมอยู่ที่ 3.90 ยูโร/กิโลกรัม  ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคประเภทพืชอยู่ที่ 2.47 ยูโร/กิโลกรัม  และราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากเนื้อสัตว์อยู่ 6.64 ยูโร/กิโลกรัม   ความแตกต่างราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ออร์นิคในสเปนอยูที่ 7.32% ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ออร์แกนิค

ความเห็นของ สคต.

แม้สเปนจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตอาหารออร์แกนิคที่สำคัญของ EU  แต่ตลาดการบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในสเปนยังมีขนาดเล็ก และสัดส่วนการบริโภคอาหารดังกล่าวภายในประเทศยังไม่สูงนัก แต่ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนสเปน มีแนวโน้มบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเริ่มหันมาสนใจอาหารมังสวิรัติและอาหารออร์แกนิคมากขึ้น รวมทั้งลดการบริโภคจากเนื้อสัตว์ลง ประกอบกับความใส่ใจเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของไทยโดยเฉพาะสินค้าอาหารออร์แกนิคแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สเปนต้องการนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่ต้องการการส่งออกสินค้าข้างต้นมายังสเปนจึงต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและความปลอดภัย  ส่วนการติดโลโก้สินค้าออร์แกนิคของ EU ลงบนสินค้าออร์แกนิคนั้น EU ไม่ได้เป็นการบังคับสำหรับประเทศที่สามรวมทั้งไทย

——————————

ที่มา : www.ecovalia.org

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  22-28 พฤษภาคม 2566

thThai