ภาคบริการและสันทนาการดันอัตราเงินเฟ้อออสเตรียขึ้น 9.7% ในเดือนเมษายน

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในยุโรปมีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่อัตราเงินเฟ้อของออสเตรียยังคงตัวอยู่ในระดับสูงและอยู่ที่ 9.7% ในเดือนเมษายน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาในภาคบริการและสันทนาการรวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แทนที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นสาเหตุหลักของช่วงตลอดปีที่ผ่านมาและมีทิศทางปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกัน ฤดูร้อนของปีนี้ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2019 ที่ไม่ถูกกระทบด้วยสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวสูงขึ้น และผลักดันให้ราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ไปจนถึงร้านอาหาร ดีดตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ด้วยเช่นกัน จึงทำให้อัตราเงินเฟ้อในออสเตรียลดลงไม่มากนักและช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มยูโรโซนแม้ว่าปัจจัยหลักอย่างราคาพลังงานจะลดลงก็ตาม ทั้งนี้ พัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อในออสเตรียในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือว่าแย่กว่าที่มีการคาดการณ์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบางส่วนมีการประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงนี้จะลดลงด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น Bank Austria ได้ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรียในปี 2566 จะอยู่ที่ 7.6% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนที่สูงเกิน 10%) ถ้าหากอัตราเงินเฟ้อตลอดปีของออสเตรียจะอยู่ที่ระดับนี้จริงหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อนับจากนี้เป็นต้นไปจะต้องลดลงอีกอย่างมาก ซึ่งค่อนข้างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริง ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดปี 2566 ของกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ 5.5%

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

ในช่วงที่ผ่านมาราคาในภาคบริการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและในอัตราสูง โดยเฉพาะร้านอาหารและโรงแรม ซึ่งเกิดขึ้นจากการการส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้น อาทิ ค่าเช่า ค่าพลังงาน ค่าแรง และต้นทุนในการผลิต ไปยังราคาผู้บริโภคปลายทาง ทั้งนี้ คาดว่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อจากนี้ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคทำให้ผู้บริโภคมาใช้บริการน้อยลง แต่ในส่วนของผู้ประกอบการคาดว่าจะมีรายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากมีการตั้งราคาที่สูงขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

thThai