เอเชียใต้

บังกลาเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา

South Asia

MR. KHEMATHAT
ARCHAWATHAMRONG

Director

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
ภูฏาน, ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

South Asia

MR. FAISAL HASSAN

HTA of Thailand at Pakistan

อินเดีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

South Asia

MS. SUNCHAWEE
PATTANACHAK

Executive Director

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
มหาราษฎระ (มุมไบ), กรณาฏกะ (เบงคาลูรู), เกรละ, มัธยประเทศ, คุชราต (อาห์เมดาบัด), กัว, ดาดราและนครหเวลี, ดามันและดีอู, ลักษทวีป

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ ประเทศอินเดีย

South Asia

MR. CHETAN ARUN NARAKE

HTA of Thailand at India

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

South Asia

MS. SUCHIRA
PANCHANA

Director

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
รัฐอรุณาจัลประเทศ, อัสสัม, พิหาร, หายาณา, หิมาจัลประเทศ, นาคาแลนด์, ซัมมูและแคชเมียร์, มณีปุระ, เมีฆาลัย, มิโซรัม, ปัญจาบ, ราชสถาน, สิกขิม, ตริปุระ, อุตตรตราขัณฑ์, จัณฑีครห์, ลาดักห์, เบงกอลตะวันตก, ฌารขัณฑ์, เดลี, เนปาล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน

South Asia

MR. CHEK JEENAPHAN

Director

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
ทมิฬนาฑู, อานธรประเทศ, โอริสสา, ฉัตตีสครห์, หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์, พอนดีเชอร์รี, เตลังคานา, ศรีลังกา, มัลดีฟส์

สำนักงานตัวแทนการค้า

สำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมา (ญี่ปุ่น)

South Asia

MS. PANNEE
SUWANTUPINTON

Trade Representative​

สำนักงานตัวแทนการค้าไทย ณ เมืองปูซาน (สาธารณรัฐเกาหลี)

South Asia

MR. SUNG-HOON KANG

Trade Representative​

สำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ จังหวัดเสียมราฐ (กัมพูชา)

South Asia

MS. JIRANUN
WONGMONGKOL

Trade Representative​

thThai