โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

East Asia and Oceania

MS. WANASRI
JOTIKABUKKANA

Consul (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
นิวซีแลนด์, ปากัวนิวกินี, ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ทั้งหมด

thThai