อาเซียน

กัมพูชา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

ASEAN

MR. NIRAWAT RANGSEEKANJANA

Minister Counsellor (Commercial)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ASEAN

MR. OKNHA THAI TINO

HTA of Thailand at
Cambodia

อินโดนีเซีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

ASEAN

MRS. HATAICHANOK
SIVARA

Minister Counsellor (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
ติมอร์เลสเต ​

สปป.ลาว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์

ASEAN

MR. KAWIN
VIRIYAPANICH

Minister Counsellor (Commercial)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ASEAN

MR. KHOMPANYA
PHENGVINAIYA

HTA of Thailand at Laos

มาเลเซีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ASEAN

MR. WORAWAN
WANWIL

Minister Counsellor (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
บรูไนดารุสซาลาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ ประเทศมาเลเซีย

ASEAN

MR. ERIC B. H. GOOI

HTA of Thailand at Malaysia

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ ประเทศมาเลเซีย

ASEAN

MR. LATT SHARIMAN
ABDULLAH

HTA of Thailand at Malaysia

เมียนมา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

ASEAN

MR. AKGAVAT
THANAPRASITPATTANA

Minister Counsellor (Commercial)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ASEAN

MR. NATTAWIN
PHONGSPHETRARAT

HTA of Thailand at Myanmar

ฟิลิปปินส์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

ASEAN

MS. JANTHANA
CHOTIMUNEE

Minister Counsellor (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
ปาเลา, ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

ASEAN

MRS. NATAMA
KOONPOL

Minister Counsellor (Commercial)

เวียดนาม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ASEAN

MS. USASRI
KHEORAYAB

Minister Counsellor (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
เวียดนาม (เวียดนามทางใต้ ตั้งแต่นครดานังลงไป )

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

ASEAN

MS. TANEEYA
FOOCHAROEN

Minister Counsellor (Commercial)

เขตความรับผิดชอบของสคต. :
เวียดนาม (เวียดนามทางเหนือ ตั้งแต่จังหวัดเว้ขึ้นไป)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ASEAN

MR. ADISAI PRASERTSRI

HTA of Thailand at Vietnam

thThai